Aktuální nabídka webinářů

Zobrazit jen webináře pro
Osvědčená cvičení tvůrčího psaní – aneb Jak učit sloh bez nudy
Poznejte metody, které už zítra použijete a děti budou nadšené.
Termín: 26. 2. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: MgA. René Nekuda
Naplňování cílů EVVO v ročních obdobích
… aneb efektivní využití možností MŠ k realizaci environmentálních aktivit
Termín: 27. 2. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Aktivity (které děti baví) v hodinách anglického jazyka
Tipy do hodin, které budou vaše děti bavit.
Termín: 3. 3. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Jiřina Hejčlová
Projektové vyučování v MŠ na modelovém příkladu „Kouzlení s Jarněnkou“
„Chválím tě, Země má, tvůj žár i mráz; tvá tráva zelená dál vábí nás. (…) Dej vláhu rostlinám, dej ptákům pít; prosím svou přízeň dej i nám, dej mír a klid.“ (Zdeněk Svěrák)
Termín: 3. 3. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Doplňkové materiály do hodin angličtiny na ZŠ - nástroje pro jejich rychlou a snadnou tvorbu
Také jste při výuce anglického jazyka zjistili, že Vaši žáci potřebují do velké míry opakovat nově naučená slovíčka a fráze a to formou rychle se střídajících zábavných aktivit, které udrží jejich pozornost a zájem?
Termín: 4. 3. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Digitální technologie v češtině
Jak získat pozornost dětí a zároveň rozvíjet digitální kompetence?
Termín: 4. 3. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Žák s Aspergerovým syndromem
Webinář charakterizuje Aspergerův syndrom.
Termín: 5. 3. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Skládačky nejen v češtině
Skládačky, které už zítra můžete používat…
Termín: 9. 3. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Včasný záchyt dětí s narušenou komunikační schopností
Na webináři si budeme povídat o dyslálii, opožděném vývoji řeči, vývojové dysfázii, koktavosti a breptavosti, PAS.
Termín: 10. 3. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Efektivní komunikace učitele s rodiči
Tipy a triky, které se mi osvědčily.
Termín: 10. 3. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Renata Tylšová
Hlasová jóga
Propojíme jógová cvičení (ásány), které ovlivňují hlasová centra s dechovými cviky a zapojíme i cviky na posílení hlasivek.
Termín: 11. 3. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Práce s chybou v procesu učení 1. díl
„Ten, kdo nedělá žádné chyby, nedělá ani žádné pokroky.“ —  Theodore Roosevelt
Termín: 11. 3. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Ing. Hana Fialová
Tipy a triky na aktivity do matematiky II.
Webinář jsem složil výlučně z aktivit funkčních v reálné vyučovací hodině na základní škole.
Termín: 12. 3. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
I hudební nauka může děti bavit
Chcete učit hudební výchovu a hudební nauku tak, aby děti bavila?
Termín: 16. 3. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Únikové hry a další schovávačky - aneb i čeština na 2. stupni může být skvělá
Hodiny češtiny jsou suprový! Baví mě šíleně moc! – Jedna ze zpětných vazeb žáka 7. třídy
Termín: 17. 3. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Nadané dítě ve škole a doma
Identifikace nadaných a schopnost rozeznat, jaký typ je dané dítě a jaký přístup je pro něj nejvhodnější.
Termín: 18. 3. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Vše o hygieně a stravování v Mš aneb co nevíte a vědět by jste měli (nebo mohli)
Na základě častých dotazů jsme pro Vás připravili webinář, zaměřený na oblast hygieny a stravování v mateřské škole.
Termín: 19. 3. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Inspirace + podnětné učení = zážitek
"Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná."  Albert Einstein
Termín: 19. 3. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Dysortografie a Dysgrafie
Jak správně pracovat s dítětem s dysgrafií či dysortografií?
Termín: 23. 3. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Mediální výchova 21. století
Není moc oblastí, kde žáci válcují učitele, ale mediální svět bývá často jednou z nich. Změňte to, mějte přehled!
Termín: 23. 3. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Jak správně přistupovat k dítěti s koktavostí
S koktavým člověkem jsme se jistě setkali ve svých životech téměř všichni.
Termín: 24. 3. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Předmatematické představy v MŠ
… pevný základ pro matematiku a chápání matematických vztahů.
Termín: 24. 3. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Práce s chybou v procesu učení 2. díl
Tento webinář je navazující, proto doporučujeme absolvovat nejdříve díl první.
Termín: 25. 3. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Ing. Hana Fialová
Co dělat, když mám v MŠ dítě s odlišným mateřským jazykem (OMJ)?
Máte ve třídě nebo k vám teprve má nastoupit dítě s odlišným mateřským jazykem?
Termín: 26. 3. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Karel Čapek – kompletní příprava na 16 vyučovacích hodin
Leckterý sedmák po tomto projektu může maturovat z Čapka.
Termín: 26. 3. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Poruchy autistického spektra
Webinář je určen pro pedagogy v MŠ, kteří pracují s dítětem s PAS.
Termín: 30. 3. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak na čtenářské dílny aneb metody pro rozvoj čtenářského chování
Zajímají Vás čtenářské dílny jako model práce s dětmi ve smyslu rozvoje čtenářských kompetencí a čtenářského chování?
Termín: 30. 3. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Kyberšikana
Seznámíme Vás s teoretickými i praktickými informacemi, týkajícími se fenoménu kyberšikany na školách.
Termín: 31. 3. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Jak na hyperaktivní dítě
Nevychované, nebo hyperaktivní? Takovou otázku si kladl snad každý učitel.
Termín: 1. 4. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Využití myšlenkových map v procesu učení
Jak myšlenkové mapy vznikly a proč jsou tak účinné nejen v procesu učení?
Termín: 1. 4. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Ing. Hana Fialová
Agrese a agresivita, kde se to v dětech bere?
Kde se v dětech bere agrese, agresivita a jaký je v nich rozdíl? A opravdu v dětech narůstá potřeba fyzického a psychického násilí? Jaký vliv má rodina, škola a jaký společnost sama?
Termín: 2. 4. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Předškolák v mateřské škole
…aneb co by měl budoucí školáček umět a znát.
Termín: 2. 4. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Relaxační dovednosti a ochutnávka meditace
Zážitkový webinář je určen pro všechny, kdo nechtějí podléhat stresu.
Termín: 6. 4. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Jak může přírodopis děti bavit aneb aktivity na výuku přírodopisu vyzkoušené v praxi
Soubor aktivit a metod, které můžete využít v hodinách při výuce přírodopisu.
Termín: 6. 4. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Jak komunikovat s rodiči dětí a žáků
Během webináře se seznámíte se základními způsoby, jak komunikovat s rodiči dětí a žáků v mateřské či základní škole.
Termín: 7. 4. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Jak komunikovat s rodiči dětí a žáků
Během webináře se seznámíte se základními způsoby, jak komunikovat s rodiči dětí a žáků v mateřské či základní škole.
Termín: 7. 4. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Program na školu v přírodě, adaptační kurz
Dobrá škola v přírodě nebo adaptační kurz neznamená, že se žáci neučí a učitelé trnou hrůzou, co se mimo školu semele. Naopak! Je to začátek nové etapy třídního kolektivu.
Termín: 7. 4. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč
Místo: Webinář
Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru
Máte dotaz?
Chcete seminář na míru pro vaši školu?
Silvie Serbousková

Zavolejte mi a ráda vám odpovím na všechny dotazy.

Silvie Serbousková
T: 605 961 570
E: seminare@zivotnivzdelavani.cz
©2015 Životní vzdělávání z.s.