Aktuální nabídka webinářů

Zobrazit jen webináře pro
Zpětná vazba žákům – formativní hodnocení Aneb hodnocení, které má smysl
Formativní hodnocení má smysl, pomáhá žákům v učení, přináší radost žákům i učitelům.
Termín: 22. 1. 2018 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Relaxace a její využití ve skupině MŠ
…aneb cesta k duši dítěte prostřednictvím klidu a míru.
Termín: 24. 1. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Příprava efektivní formy čtenářského deníku
Obtěžují Vás neustálé kontroly zkopírovaných textů ve čtenářských denících studentů? Přemýšlíte, jaká forma čtenářského deníku by mohla žáky přimět skutečně si knihu přečíst?
Termín: 25. 1. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Dyslálie - jak správně cvičit L, R, Ř
Webinář bude zaměřen na téma správné výslovnosti hlásek L, R, Ř.
Termín: 31. 1. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Co "číst" s dětmi předškolního věku tak, abychom u nich rozvíjeli čtenářskou pregramotnost?
Poradíme Vám co si s dětmi předškolního věku číst, tak aby se správně rozvíjely.
Termín: 5. 2. 2018 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Cvičení sluchové analýzy a syntézy
Žáci vynechávají, přidávají, přesmykují písmena či slabiky, zaměňují je (a to při čtení či psaní)? Výrazně chybují v diktátech oproti opisu či přepisu?
Termín: 7. 2. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak jednat s rodiči
Tento webinář představí účastníkům četné způsoby interakce učitele s rodiči žáků.
Termín: 8. 2. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Žáci jako vlastníci svého učení aneb Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení
Žáci, kteří získají vhled do svého vlastního učení, si plánují své cíle a zlepšují své výsledky. Jak je této seberegulaci naučit?
Termín: 12. 2. 2018 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Dítě - cizinec v mateřské škole I.
Základní metodika problematiky dítěte - cizince v mateřské škole.
Termín: 15. 2. 2018 19:00 - 20:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak učit Vlastivědu a Přírodovědu tak, aby žáky bavila?
Chceme, aby žáci byli v hodinách aktivní, chceme, aby se o učivo zajímali. Musíme proto připravit hodinu tak, abychom žáky do učení vtáhli.
Termín: 19. 2. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Logopedická prevence dyslálie (patlavosti) – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 20. 2. 2018 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Typologie problémového rodiče a charakteristika problémových matek v prostředí školy
Pro mnohé učitele je řešení problémových situací s rodiči dětí vysoce stresové a zátěžové.
Termín: 21. 2. 2018 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Tematicky s předškoláky - zvířata, ovoce
Zvířecí provlékačky, grafomotorické zvířecí pracovní listy, puzzle – celkový rozvoj předškoláků s tématem zvířata. Hodí se vám náměty, nápady pro zpracování tématu ovoce a zelenina?
Termín: 21. 2. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Harry Potter jako dílo postmoderní literatury: nápady a interpretace
Chcete zaujmout své žáky rozborem literatury, kterou doopravdy čtou, a zdokonalit tak jejich interpretační kompetence?
Termín: 22. 2. 2018 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Jak chytře používat známky
Slouží známky Vám a Vašim žákům tak, jak by mohly a měly?
Termín: 22. 2. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Zkušenosti a nápady pro čtenářskou dílnu na 1. stupni ZŠ
Stojíte před rozhodnutím, zda se pustit při hodině čtení do čtenářské dílny?
Termín: 26. 2. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Logopedická prevence opožděného vývoje řeči a vývojové dysfázie – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 27. 2. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Osudové chyby školní klasifikace
Myslíte si, že umíte spravedlivě známkovat?
Termín: 28. 2. 2018 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Problémové chování u dětí předškolního věku
„Co to znamená ochočit? … Je to něco, na co se moc zapomíná. Odpověděla liška. Znamená to vytvořit pouta. ( …) Začínám chápat. Řekl malý princ.“ (Antoine de Saint-Exupéry)
Termín: 28. 2. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Čeština není nuda - 1. část
Český jazyk nemají děti v oblibě. Chcete to změnit?
Termín: 5. 3. 2018 19:00 - 20:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Praktická cvičení pro děti s vývojovou dysfázií
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 6. 3. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Jaro v mateřské škole - aktivity v přírodě i učebně
Jarní a červnové aktivity s předškoláky v přírodě, pro učitele všech typů mateřských škol.
Termín: 7. 3. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Líný učitel
Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole za poloviční námahu?
Termín: 8. 3. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Projektové vyučování v MŠ na modelovém příkladu „Kouzlení s Jarněnkou“
„Chválím tě, Země má, tvůj žár i mráz; tvá tráva zelená dál vábí nás. (…) Dej vláhu rostlinám, dej ptákům pít; prosím svou přízeň dej i nám, dej mír a klid.“ (Zdeněk Svěrák)
Termín: 14. 3. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Haiku jako metoda tvůrčího psaní a kreativního myšlení
Snažíte se přistupovat k výuce kreativně? Je Vaším cílem obohacovat duchovní stejně jako intelektuální svět Vašich žáků (i Vás samotných)?
Termín: 15. 3. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Rozvoj sluchového a zrakového vnímání u dětí s narušenou komunikační schopností
Cílem webináře je seznámení posluchačů s problematikou správného rozvoje sluchového a zrakového vnímání u dětí s NKS.
Termín: 20. 3. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Rozlišování slabik DI x TI x NI / DY x TY x NY a rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
Chybují žáci ve čtení či psaní di, ti, ni X dy, ty, ny?
Termín: 21. 3. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Alternativní způsoby hodnocení
Stejně, jako mají být pestré metody, může být rozmanité i hodnocení!
Termín: 22. 3. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Čeština není nuda - 2. část
Český jazyk nemají děti v oblibě. Chcete to změnit?
Termín: 26. 3. 2018 19:00 - 20:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Dyslálie - Jak správně cvičit hlásky CSZ, ČŠŽ
Na webináři budeme hovořit nejen o tom, v jakém věku se sykavky správně vyvíjí.
Termín: 27. 3. 2018 17:30 - 18:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Dítě - cizinec v mateřské škole II.
Základní metodika problematiky dítěte - cizince v mateřské škole.
Termín: 27. 3. 2018 19:00 - 20:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru
Máte dotaz?
Chcete seminář na míru pro vaši školu?
Silvie Serbousková

Zavolejte mi a ráda vám odpovím na všechny dotazy.

Silvie Serbousková
T: 605 961 570
E: seminare@zivotnivzdelavani.cz
©2015 Životní vzdělávání z.s.