Aktuální nabídka webinářů

Zobrazit jen webináře pro
Logopedická prevence opožděného vývoje řeči a vývojové dysfázie – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 22. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Odměny a tresty ve školní praxi
Odměny a tresty ve výchově a vzdělávání mají své opodstatnění, ale jejich chybné využití znamená velká rizika.
Termín: 23. 11. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak učit žáky přijímat a dávat kritiku
Umět sdělit druhému kritiku tak, aby nezranila a pomohla řešení je umění.
Termín: 28. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak chytře používat známky
Slouží známky Vám a Vašim žákům tak, jak by mohly a měly?
Termín: 29. 11. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Hranice a možnosti adaptace dvouletých dětí v mateřské škole.
Vlivem legislativních úprav se v praxi mateřské školy ředitelky a učitelky mateřských škol, stále častěji setkávají s požadavkem zákonných zástupců, o přijetí dětí, které k 1. září, při prvotním nástupu do mateřské školy, nedosahují věku 3 let.
Termín: 29. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Alternativní způsoby hodnocení
Stejně, jako mají být pestré metody, může být rozmanité i hodnocení!
Termín: 30. 11. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Zima v mateřské škole - aktivity v přírodě i učebně
Zimní aktivity s předškoláky v přírodě pro učitele všech typů mateřských škol.
Termín: 30. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Zkušenosti a nápady pro čtenářskou dílnu na 1. stupni ZŠ
Stojíte před rozhodnutím, zda se pustit při hodině čtení do čtenářské dílny?
Termín: 4. 12. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Co číst s dětmi předškolního věku tak, abychom u nich rozvíjeli čtenářskou pregramotnost?
Poradíme Vám co si s dětmi předškolního věku číst, tak aby se správně rozvíjely.
Termín: 5. 12. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Zpětná vazba, evaluace a hodnocení žáka
Dobrému klimatu ve třídě sluší symetrie. Když může hodnotit učitel, proč by nemohl hodnotit žák?
Termín: 7. 12. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Komiks jako zážitková četba i vhodný vstup do teorie literatury
Hledáte nové způsoby, jak zprostředkovat žákům zážitek z četby? Nedaří se Vám zaujmout žáky standardním kánonem literatury a čítankovými ukázkami?
Termín: 7. 12. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Nehody u dětí (traumata)
Co vše se může přihodit doma, ve škole nebo na výletě a jak zasáhnout?
Termín: 11. 12. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Kontrolní činnost ČŠI: stručně, jasně, přehledně
Česká školní inspekce je samostatným, nezávislým úřadem, který je hodnotitelem kvality a také efektivity počátečního vzdělávání v České republice.
Termín: 12. 12. 2017 19:00 - 20:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak v MŠ přistupovat k dítěti s Vývojovou dysfázií
Webinář bude zaměřen na problematiku dětí s vývojovou dysfázií a jejich adaptaci v MŠ.
Termín: 13. 12. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Typologie problémového rodiče a charakteristika problémových matek v prostředí školy
Pro mnohé učitele je řešení problémových situací s rodiči dětí vysoce stresové a zátěžové.
Termín: 14. 12. 2017 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Rozvíjení prosociálního chování u dětí předškolního věku
…aneb být schopen pomoci druhému aniž bych od něj něco očekával.
Termín: 14. 12. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak si "číst" s dětmi předškolního věku a rozvíjet u nich čtenářskou pregramotnost
Chvíle nad knihou jsou nenahraditelné...
Termín: 8. 1. 2018 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Dyslálie - Jak správně cvičit hlásky CSZ, ČŠŽ
Na webináři budeme hovořit nejen o tom, v jakém věku se sykavky správně vyvíjí.
Termín: 9. 1. 2018 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Osudové chyby školní klasifikace
Myslíte si, že umíte spravedlivě známkovat?
Termín: 9. 1. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Kompetence a náplň práce pracovníků ve školství: Asistent pedagoga, školní asistent, asistent sociální inkluze;
Realizace společného vzdělávání v mateřských a základních školách stále přináší řadu otázek.
Termín: 10. 1. 2018 19:00 - 20:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Matematika nás baví
Chcete v matematice zaměstnat co nejvíce dětí? Navštivte tento webinář.
Termín: 15. 1. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Řeč - Jak rozvíjet s předškoláky?
Malá slovní zásoba, obtížná tvorba vět či neschopnost vyprávění příběhu? – Rozvíjejme s předškoláky oblast řeči.
Termín: 17. 1. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Zpětná vazba žákům – formativní hodnocení Aneb hodnocení, které má smysl
Formativní hodnocení má smysl, pomáhá žákům v učení, přináší radost žákům i učitelům.
Termín: 22. 1. 2018 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Dyslálie - jak správně cvičit L, R, Ř
Webinář bude zaměřen na téma správné výslovnosti hlásek L, R, Ř.
Termín: 31. 1. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Co číst s dětmi předškolního věku tak, abychom u nich rozvíjeli čtenářskou pregramotnost?
Poradíme Vám co si s dětmi předškolního věku číst, tak aby se správně rozvíjely.
Termín: 5. 2. 2018 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Cvičení sluchové analýzy a syntézy
Žáci vynechávají, přidávají, přesmykují písmena či slabiky, zaměňují je (a to při čtení či psaní)? Výrazně chybují v diktátech oproti opisu či přepisu?
Termín: 7. 2. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak jednat s rodiči
Tento webinář představí účastníkům četné způsoby interakce učitele s rodiči žáků.
Termín: 8. 2. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Žáci jako vlastníci svého učení aneb Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení
Žáci, kteří získají vhled do svého vlastního učení, si plánují své cíle a zlepšují své výsledky. Jak je této seberegulaci naučit?
Termín: 12. 2. 2018 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru
Máte dotaz?
Chcete seminář na míru pro vaši školu?
Silvie Serbousková

Zavolejte mi a ráda vám odpovím na všechny dotazy.

Silvie Serbousková
T: 605 961 570
E: seminare@zivotnivzdelavani.cz
©2015 Životní vzdělávání z.s.