Aktuální nabídka webinářů

Zobrazit jen webináře pro
Doplňkové materiály do hodin angličtiny na ZŠ - 2. díl
Učte angličtinu hravou formou.
Termín: 30. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Techniky pro rozvoj emocí, sociálních, komunikačních dovedností - pro ZŠ II.stupeň
I na druhém stupni základní školy potřebujeme s dětmi pracovat na rozvoji emoční inteligence, komunikačních a sociálních dovedností.
Termín: 30. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Recept na radost a lásku k češtině
Základní ingredience: láska k dětem, láska k mateřštině – to vše okořeněno chutí tvořit a objevovat.
Termín: 30. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Kniha v MŠ aneb efektivní práce s texty ve třídě MŠ
Jak rozvíjet předčtenářskou gramotnost dítěte v MŠ?
Termín: 1. 12. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Pedagogická diagnostika
Včasná diagnostika a dobře provedená diagnostika žáka ve škole je základem pro to, aby žák nebyl ohrožen syndromem školní neúspěšnosti.
Termín: 1. 12. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Jak mluvit s rodiči o problémových dětech
Komunikace s rodiči, jejichž děti mají problémy, patří k těžkým úkolům všech, kdo pracují ve školkách i školách.
Termín: 2. 12. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Dramatizujeme v MŠ „Andělské zvonění“
„Kdo to tady letí? Podívejte, děti! Přišel k nám z nebe pán, celý bílý střapatý, křídla má až na paty!“
Termín: 2. 12. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Rozvoj sluchového a zrakového vnímání (prevence vzniku SPU)
Seznamte se s problematikou správného rozvoje sluchového a zrakového vnímání u dětí s NKS.
Termín: 3. 12. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Jak pracovat v běžné třídě s talentovanými dětmi
Metody a formy práce, které už zítra použijete ve třídě.
Termín: 3. 12. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Přírodopis a zeměpis online
Jak děti v onlinu neodradit, neunudit, neunavit, ale naopak motivovat a podpořit je?
Termín: 3. 12. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Karel Čapek – kompletní příprava na 16 vyučovacích hodin
Leckterý sedmák po tomto projektu může maturovat z Čapka.
Termín: 7. 12. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Kyberšikana
Seznámíme Vás s teoretickými i praktickými informacemi, týkajícími se fenoménu kyberšikany na školách.
Termín: 7. 12. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Využití online aplikací v MŠ - prakticky
Má to smysl i v mateřince?
Termín: 7. 12. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Jak učit Vlastivědu a Přírodovědu tak, aby žáky bavila?
Chceme, aby žáci byli v hodinách aktivní, chceme, aby se o učivo zajímali. Musíme proto připravit hodinu tak, abychom žáky do učení vtáhli.
Termín: 7. 12. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Mediální výchova 21. století
Není moc oblastí, kde žáci válcují učitele, ale mediální svět bývá často jednou z nich. Změňte to, mějte přehled!
Termín: 8. 12. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Co dělat, když mám v MŠ dítě s odlišným mateřským jazykem (OMJ)?
Máte ve třídě nebo k vám teprve má nastoupit dítě s odlišným mateřským jazykem?
Termín: 8. 12. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Badatelská výuka
Věřím, že žáci se mohou do školy těšit! Říká nejlepší učitel roku.
Termín: 8. 12. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Václav Fiala
Jak se z té školy nezbláznit, aneb co dělat proti syndromu vyhoření
Během tohoto webináře si představíme syndrom vyhoření, jakožto důsledek nedostatečné prevence.
Termín: 8. 12. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Čtenářské dílny III - poezie
Webinář poskytne další ověřené tipy na lekce čtenářských dílen, včetně materiálů do hodin.
Termín: 9. 12. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Práce s kartami – emoce, komunikace, sociální dovednosti, zpětná vazba…
Karty – skvělý pomocník ve škole
Termín: 9. 12. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Osvědčená cvičení tvůrčího psaní – aneb Jak učit sloh bez nudy
Poznejte metody, které už zítra použijete a děti budou nadšené.
Termín: 9. 12. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: MgA. René Nekuda
Zpětná vazba: kritika a ocenění a jak na ně
Zpětná vazba je účinným nástrojem učení. Jako každý nástroj může mít i Zpětná vazba dvojí účinek.
Termín: 9. 12. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Ing. Hana Fialová
Jak správně přistupovat k dítěti s koktavostí
S koktavým člověkem jsme se jistě setkali ve svých životech téměř všichni.
Termín: 10. 12. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
On-line výuka v MŠ
Dokud jsem si online výuku v mateřské škole nevyzkoušela na vlastní kůži...
Termín: 10. 12. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Aktivity pro zpestření hodin dějepisu na 2. stupni ZŠ
Praktické ukázky různorodých činností pro zpestření hodin dějepisu.
Termín: 10. 12. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Jitka Vyplašilová
Fyzika v online prostoru – praktické zkušenosti
Bohužel laboratoře stejně jako školy zůstanou ještě nějakou chvíli zavřené.
Termín: 10. 12. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Bc. Patrik Vaněk
Jak na hospitace
Hospitace může významně ovlivnit klima školy...
Termín: 14. 12. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Hra, zážitek, tvořivost, dělá z učení radost aneb Aktivizační prvky v českém jazyce nejen pro distanční výuku
Lektorka představí ukázky z osvědčených technik, které sama používá ve výuce.
Termín: 14. 12. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Lenka Pobudová
Sebepoškozování u dětí a mladistvých
Z jakého důvodu se děti a mladí dospělí sebepoškozují?
Termín: 14. 12. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Přechválená generace a selhávání
Také jste si všimli, že některé děti neumí selhávat?
Termín: 15. 12. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Projektové vyučování v MŠ na modelovém příkladu „V království paní Zimy“
„Byla to zima překrásná! Kolkolem všude božský klid - ta příroda v kámen spoutána, zněmělý všechen, všechen lid.“ (Jan Neruda: Prosté motivy)
Termín: 15. 12. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Slovní hodnocení - podstata, zavedení, náležitosti
O slovním hodnocení slýcháme už řadu let, vlastně řadu desítek let.
Termín: 15. 12. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Pohybové aktivity jako součást ranního cvičení v mateřské škole
Snad každý pedagog mateřské školy využívá v rámci režimu dne pohybové aktivity.
Termín: 16. 12. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Markéta Stix
Žák s Aspergerovým syndromem
Webinář charakterizuje Aspergerův syndrom.
Termín: 16. 12. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Vnitřní motivace
Proč je důležitá?
Termín: 16. 12. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Jak prakticky zavést prvky montessori do klasické MŠ?
Už jste o tom také přemýšleli?
Termín: 16. 12. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Holky a kluci z devátých tříd
Webinář pro rodiče a učitele, kteří žijí a pracují s deváťačkami a deváťáky.
Termín: 17. 12. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Co číst s dětmi na 2.stupni ZŠ?
Žáci druhého stupně jsou, co se týče čtenářství, nejnáročnější skupinou.
Termín: 17. 12. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Základní desatero doporučení a strategií pro práci s dětmi s poruchami autistického spektra
Webinář seznámí účastníky se základními způsoby a strategiemi práce vycházející především z metodiky strukturovaného učení.
Termín: 17. 12. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Techniky pro rozvoj emocí, sociálních, komunikačních dovedností - pro MŠ
V mateřských školách se děti často poprvé stávají součástí nějaké skupiny.
Termín: 17. 12. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru
Máte dotaz?
Chcete seminář na míru pro vaši školu?
Silvie Serbousková

Zavolejte mi a ráda vám odpovím na všechny dotazy.

Silvie Serbousková
T: 605 961 570
E: seminare@zivotnivzdelavani.cz
©2015 Životní vzdělávání z.s.