Aktuální nabídka webinářů

Zobrazit jen webináře pro
Dyslálie - jak správně cvičit hlásky L, R, Ř
Webinář bude zaměřen na téma správné výslovnosti hlásek L, R, Ř.
Termín: 22. 10. 2019 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Tipy a triky na aktivity do matematiky nejen na začátek hodiny - i bez práce jsou koláče
Webinář jsem složil výlučně z aktivit funkčních v reálné vyučovací hodině na základní škole.
Termín: 23. 10. 2019 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Doplňkové online interaktivní aktivity pro slovní zásobu a gramatiku v angličtině na ZŠ
Potřebujete, aby si Vaši žáci více procvičili slovní zásobu či gramatiku?
Termín: 24. 10. 2019 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Problémové chování u dětí předškolního věku
„Co to znamená ochočit? … Je to něco, na co se moc zapomíná. Odpověděla liška. Znamená to vytvořit pouta. ( …) Začínám chápat. Řekl malý princ.“
Termín: 24. 10. 2019 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Hrajeme si v českém jazyce
Lámete si hlavu tím, jak vzbudit v dětech zájem o český jazyk?
Termín: 4. 11. 2019 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Logopedická prevence dyslálie (patlavosti) – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 5. 11. 2019 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Plán pedagogické podpory
Jak, kdy a komu psát plán pedagogické podpory? Odpovědi najdete v našem webináři.
Termín: 5. 11. 2019 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Inspirace + podnětné učení = zážitek
"Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná."  Albert Einstein
Termín: 6. 11. 2019 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jedním tahem s předškolákem
…aneb grafomotorika a vizuomotorika v praxi
Termín: 6. 11. 2019 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Začínám učit v MŠ - aneb co mě čeká a nemine
Webinář je určen zejména začínajícím učitelkám mateřských škol, ale i jakýmkoliv dalším zájemcům o danou problematiku.
Termín: 7. 11. 2019 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Včasný záchyt dětí s narušenou komunikační schopností
Na webináři si budeme povídat o dyslálii, opožděném vývoji řeči, vývojové dysfázii, koktavosti a breptavosti, PAS.
Termín: 12. 11. 2019 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Aktivity pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání
Webinář zaměřený na cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání u dětí ve věku 4 až 6 let.
Termín: 12. 11. 2019 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Dětská jóga
Zařaďte do běžného dne jógu.
Termín: 13. 11. 2019 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Školní stravování v kostce - speciál pro ředitelky a učitelky Mš
Je Nuttela běžnou a vhodnou součástí svačin v mateřské škole? A jak je to s kuřecími nugetkami nebo párky v čočce na kyselo? A může učitel(ka) Mš nějak ovlivnit skladbu jídelníčku?
Termín: 13. 11. 2019 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Podpůrná opatření žáků se specifickými poruchami učení
Webinář bude zaměřen na specifika výuky žáků se SPU v jednotlivých ročnících 1. stupně ZŠ.
Termín: 14. 11. 2019 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Předmatematické představy v MŠ
… pevný základ pro matematiku a chápání matematických vztahů.
Termín: 14. 11. 2019 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Aktivity pro rozvoj hrubé a jemné motoriky
Motorické dovednosti dělíme obvykle do dvou základních kategorií - hrubé a jemné motoriky. Na webináři se budeme věnovat rozvoji těchto motorických dovedností.
Termín: 19. 11. 2019 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Recept na radost a lásku k češtině
Základní ingredience: láska k dětem, láska k mateřštině – to vše okořeněno chutí tvořit a objevovat.
Termín: 19. 11. 2019 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Asistent pedagoga v resortu školství a dopady novely inkluzivní vyhlášky
Pozice asistenta pedagoga je stále ožehavým tématem českého školství.
Termín: 20. 11. 2019 19:00 - 20:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Individuální vzdělávací plán
Nevíte si rady s IVP? Zkuste navštívit náš webinář.
Termín: 21. 11. 2019 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Čtenářské dílny – zavedení do výuky ČJ, zkušenosti a tipy do výuky
Webinář poskytne konkrétní rady pro zavedení čtenářských dílen, popřípadě čtenářských klubů.
Termín: 25. 11. 2019 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Pedagogická diagnostika
Včasná diagnostika a dobře provedená diagnostika žáka ve škole je základem pro to, aby žák nebyl ohrožen syndromem školní neúspěšnosti.
Termín: 26. 11. 2019 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Projektové vyučování v MŠ na modelovém příkladu „V království paní Zimy“
„Byla to zima překrásná! Kolkolem všude božský klid - ta příroda v kámen spoutána, zněmělý všechen, všechen lid.“ (Jan Neruda: Prosté motivy)
Termín: 26. 11. 2019 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Proč děti odmítají jídlo a trpí nechutenstvím?
Stále více se potýkají rodiče i pedagogové v mateřských školách s nechutenstvím a odmítáním stravy u dětí. Proč tomu tak je?
Termín: 27. 11. 2019 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Žák s Aspergerovým syndromem
Webinář charakterizuje Aspergerův syndrom.
Termín: 27. 11. 2019 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Poruchy autistického spektra
Webinář je určen pro pedagogy v MŠ, kteří pracují s dítětem s PAS.
Termín: 28. 11. 2019 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Čtenářská pregramotnost
Tento webinář Vás seznámí s tím, co je předčtenářská gramotnost, co všechno do ní patří a proč je třeba ji rozvíjet.
Termín: 28. 11. 2019 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru
Máte dotaz?
Chcete seminář na míru pro vaši školu?
Silvie Serbousková

Zavolejte mi a ráda vám odpovím na všechny dotazy.

Silvie Serbousková
T: 605 961 570
E: seminare@zivotnivzdelavani.cz
©2015 Životní vzdělávání z.s.