Aktuální nabídka webinářů

Zobrazit jen webináře pro
Výuka prožitkem - osvědčené a vyzkoušené aktivity
Chcete inspiraci do hodin a praktické ukázky aktivit, které budou vaše žáky bavit?
Termín: 2. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Předmatematické představy v MŠ
… pevný základ pro matematiku a chápání matematických vztahů.
Termín: 2. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Hrajeme si v českém jazyce
Lámete si hlavu tím, jak vzbudit v dětech zájem o český jazyk?
Termín: 2. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Dětská jóga
Zařaďte do běžného dne jógu.
Termín: 3. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Techniky pro rozvoj emocí, sociálních, komunikačních dovedností - pro ZŠ I.stupeň
Na prvním stupni základní školy děti prochází intenzivním vývojem a změnami.
Termín: 3. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Jak komunikovat s rodiči dětí a žáků
Během webináře se seznámíte se základními způsoby, jak komunikovat s rodiči dětí a žáků v mateřské či základní škole.
Termín: 3. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Kreativní metody při řešení problémů
„Je-li mysl jednou rozšířena novou myšlenkou, nikdy už se nevrátí do původních rozměrů.“ (Oliver Wendell Holmes)
Termín: 4. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Ing. Hana Fialová
On-line výuka v MŠ
Dokud jsem si online výuku v mateřské škole nevyzkoušela na vlastní kůži...
Termín: 4. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Proč děti trpí nechutenstvím a odmítají jíst aneb vše, co byste měli (a mohli) vědět o problémech dětí s jídlem
Proč děti nechtějí jíst?
Termín: 4. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
ADHD - prakticky
Prakticky? Opravdu čistě jen prakticky!
Termín: 4. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Včasný záchyt dětí s narušenou komunikační schopností
Na webináři si budeme povídat o dyslálii, opožděném vývoji řeči, vývojové dysfázii, koktavosti a breptavosti, PAS.
Termín: 5. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Jak na zlobivé dítě, aneb zvládání emocí u dětí předškolního i školního věku
Během webináře se seznámíme s emočním vývojem dítěte,...
Termín: 5. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Rozvoj jemné motoriky aneb jak připravit dítě ještě před samotným nácvikem psaní
Řešíte rozvoj jemné motoriky u vlastních dětí nebo ve školce?
Termín: 9. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Dyslálie - jak správně cvičit hlásky L, R, Ř
Webinář bude zaměřen na správnou výslovnost hlásek L, R, Ř.
Termín: 9. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Matematika nás baví
Chcete v matematice zaujmout a zaměstnat co nejvíce žáků? Navštivte tento webinář.
Termín: 9. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Čtenářské dílny – zavedení do výuky ČJ, zkušenosti a tipy do výuky
Webinář poskytne konkrétní rady pro zavedení čtenářských dílen, popřípadě čtenářských klubů.
Termín: 10. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Zkušenosti a nápady pro čtenářskou dílnu na 1. stupni ZŠ
Stojíte před rozhodnutím, zda se pustit při hodině čtení do čtenářské dílny?
Termín: 10. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
"Koronajaro" a vzdělávání: V čem pokračovat?
Nejen školy, ale celá česká společnost se od března letošního roku ocitly v nové situaci. Školy se s ní popasovaly, jak aktuálně dovedly. Velice často perfektně, a to by bylo škoda zahodit.
Termín: 10. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Pedagog, jako manažer problémového chování dětí
Problémové chování dětí a mládeže je v dnešní době dosti diskutovaným tématem a to nejenom na školách.
Termín: 11. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Poruchy autistického spektra
Webinář je určen pro pedagogy v MŠ, kteří pracují s dítětem s PAS.
Termín: 11. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Kyberšikana
Seznámíme Vás s teoretickými i praktickými informacemi, týkajícími se fenoménu kyberšikany na školách.
Termín: 11. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Logopedická prevence, Opožděný vývoj řeči, Vývojová dysfázie - praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 12. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Únikové hry a další schovávačky - aneb i čeština na 2. stupni může být skvělá
Hodiny češtiny jsou suprový! Baví mě šíleně moc! – Jedna ze zpětných vazeb žáka 7. třídy
Termín: 12. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Využití myšlenkových map v procesu učení
Jak myšlenkové mapy vznikly a proč jsou tak účinné nejen v procesu učení?
Termín: 12. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Ing. Hana Fialová
Portfolio dítěte v praxi mateřské školy
Portfolio je v praxi mateřské školy stále velkým otazníkem.
Termín: 12. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Relaxace a její využití ve skupině MŠ
…aneb cesta k duši dítěte prostřednictvím klidu a míru.
Termín: 16. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Dětský autismus a těžká vývojová dysfázie
Autismus, poruchy autistického spektra (PAS) a těžká vývojová dysfázie jsou poruchy, se kterými se v logopedických ambulancích sektáváme čím dál častěji.
Termín: 16. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Jak se naučit prosadit svoje zájmy ve vztahu k druhým?
Webinář se bude zabývat tématem asertivity ve vztahu k druhým lidem, především v kontextu školního prostředí.
Termín: 18. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Výchova k občanství nejen ve školních lavicích
Tipy na konkrétní aktivity pro práci žáků doma, a to i bez použití technologií.
Termín: 18. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Prevence a zvládání stresu
Naučte se, jak pracovat se stresem a svými emocemi.
Termín: 18. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Ing. Hana Fialová
Únikové hry v MS Teams prakticky
Distanční výuka nemusí být jen frontální!
Termín: 19. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Bc. Patrik Vaněk
Praktická cvičení pro děti s vývojovou dysfázií
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 19. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Přírodopis a zeměpis online
Jak děti v onlinu neodradit, neunudit, neunavit, ale naopak motivovat a podpořit je?
Termín: 19. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Kvalitní škola - management v systému školství
Management školy je nesmírně náročnou oblastí.
Termín: 19. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Doplňkové materiály do hodin angličtiny na ZŠ - nástroje pro jejich rychlou a snadnou tvorbu
Také jste při výuce anglického jazyka zjistili, že Vaši žáci potřebují do velké míry opakovat nově naučená slovíčka a fráze a to formou rychle se střídajících zábavných aktivit, které udrží jejich pozornost a zájem?
Termín: 23. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Čtenářské dílny II
Pokud už žáky provázíte světem literatury v rámci čtenářských dílen,...
Termín: 23. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Skládačky nejen v češtině
Skládačky, které už zítra můžete používat…
Termín: 23. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Naučme žáky přemýšlet
Mnohdy slýcháme, že memorování ve škole musí skončit; pro úspěch v současném světě se musí učit jinak.
Termín: 23. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Pozitivní sociální klima ve skupině MŠ
…aneb ve školce nám dobře je, celý den si (nejen) hrajeme!
Termín: 24. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Jak může přírodopis děti bavit aneb aktivity na výuku přírodopisu vyzkoušené v praxi II
Další sada nápadů, aktivit a metod, které můžete využít v hodinách přírodopisu.
Termín: 24. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Podpora žáka s PAS v běžné základní škole
Webinář seznámí účastníky se specifiky obtíží, neobvyklými vzorci chování a vlastnostmi, které jsou charakteristické u žáků s Aspergerovým syndromem či vysokofunkčním autismem (VFA).
Termín: 25. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Relaxační dovednosti a ochutnávka meditace
Zážitkový webinář je určen pro všechny, kdo nechtějí podléhat stresu.
Termín: 25. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Co číst s dětmi na 1. stupni ZŠ?
Hledáte náměty na knížky pro děti?
Termín: 25. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Děti bez hranic
Ve školkách a školách se nám často objevují děti, které nemají hranice.
Termín: 26. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Psychosomatika a dítě, psychosomatika a dospělý
Určitě jste se již setkali s pojmem "psychosomatika".
Termín: 26. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Techniky pro rozvoj emocí, sociálních, komunikačních dovedností - pro ZŠ II.stupeň
I na druhém stupni základní školy potřebujeme s dětmi pracovat na rozvoji emoční inteligence, komunikačních a sociálních dovedností.
Termín: 30. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Doplňkové materiály do hodin angličtiny na ZŠ - 2. díl
Učte angličtinu hravou formou.
Termín: 30. 11. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Recept na radost a lásku k češtině
Základní ingredience: láska k dětem, láska k mateřštině – to vše okořeněno chutí tvořit a objevovat.
Termín: 30. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Jak podpořit rodinné učení
Přijďte si pro konkrétní, praktické možnosti, cesty, které vedou k zefektivnění učení a přínosu pro všechny.
Termín: 30. 11. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 250 Kč
Místo: Webinář
Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru
Máte dotaz?
Chcete seminář na míru pro vaši školu?
Silvie Serbousková

Zavolejte mi a ráda vám odpovím na všechny dotazy.

Silvie Serbousková
T: 605 961 570
E: seminare@zivotnivzdelavani.cz
©2015 Životní vzdělávání z.s.