Aktuální nabídka webinářů

Zobrazit jen webináře pro
Matematika nás baví
Pokud chcete v matematice zaměstnat co nejvíce dětí, navštivte tento webinář.
Termín: 25. 9. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Projektové vyučování v MŠ na modelovém příkladu „V království skřítka Podzimníčka“
… „Osobnost se vyvíjí v průběhu života z těžko znatelných nebo i neznatelných zárodečných vloh a teprve naše činy ukáží, kdo vlastně jsme. Jsme jako Slunce, které živí život na Zemi a plodí všelicos krásného, zvláštního i zlého (…) a teprve podzim vyjeví, co zplodilo jaro, a teprve večer bude jasné, co ráno začalo.“ Carl Gustav Jung
Termín: 26. 9. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Včasný záchyt dětí s vadami řeči
Časté téma: Kdy začít chodit s dítětem na logopedii? Kdy je ten správný čas?
Termín: 27. 9. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Metodický webinář - metody pro práci s literárními i neliterárními texty
Zajímají Vás nové metody, které byste mohli začlenit do své výuky? Snažíte se kromě vědomostí předávat svým žákům také dovednosti?
Termín: 2. 10. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Logopedická prevence dyslálie (patlavosti) – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 3. 10. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Novinky v legislativě: Aktualizace vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Termín: 4. 10. 2017 19:00 - 20:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak jednat s rodiči
Tento webinář představí účastníkům četné způsoby interakce učitele s rodiči žáků.
Termín: 5. 10. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Rozlišování a fixování b x d x p nejen pro dyslektiky
Jak pomoci žákům snadno a rychle rozlišit tiskací podobu malých písmen b x d x p?
Termín: 5. 10. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak učit Vlastivědu a Přírodovědu tak, aby žáky bavila?
Chceme, aby žáci byli v hodinách aktivní, chceme, aby se o učivo zajímali. Musíme proto připravit hodinu tak, abychom žáky do učení vtáhli.
Termín: 9. 10. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Prezi - seznamte se a tvořte nové prezentace
Zjistěte jak přinést do výuky technologické oživení pomocí softwaru Prezi.
Termín: 10. 10. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Dyslálie - Jak správně cvičit hlásky CSZ, ČŠŽ
Na webináři budeme hovořit o tom, v jakém věku se sykavky správně vyvíjí.
Termín: 11. 10. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Jak chytře používat známky
Slouží známky Vám a Vašim žákům tak, jak by mohly a měly?
Termín: 12. 10. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Pomoc, nemůžu dýchat!
Chcete si ujasnit, co dělat, když se osoba ve vašem okolí začne dusit? Co dělat při astmatu? Jaké mohou být jiné infekce dýchacích cest, které ohrožují dítě na životě a jakou poskytnout první pomoc? Jak vlastně máme kontrolovat u postiženého dýchací cesty a co dělat v situacích, kdy někdo nemůže dýchat a dusí se?
Termín: 16. 10. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Užitečné otázky v komunikaci s žáky i rodiči
Seznamte se s užitečnými otázkami v komunikaci. Položením vhodné otázky se více dozvíte a rychleji dosáhnete řešení.
Termín: 17. 10. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak si "číst" s dětmi předškolního věku a rozvíjet u nich čtenářskou pregramotnost
Chvíle nad knihou jsou nenahraditelné...
Termín: 18. 10. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Kritéria individuálního vzdělávacího plánu - vše o IVP jasně a stručně
Individuální vzdělávací plán před realizací „společného vzdělávání“ a nyní.
Termín: 18. 10. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Hranice a možnosti adaptace dvouletých dětí v mateřské škole.
Vlivem legislativních úprav se v praxi mateřské školy ředitelky a učitelky mateřských škol, stále častěji setkávají s požadavkem zákonných zástupců, o přijetí dětí, které k 1. září, při prvotním nástupu do mateřské školy, nedosahují věku 3 let.
Termín: 19. 10. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak kreslit a psát s radostí aneb grafomotorika
Některé děti vůbec nechtějí malovat nebo chybně drží tužku či na ni příliš tlačí? Nevíte, jakou zvolit náročnost grafomotorických listů?
Termín: 19. 10. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Zkušenosti s matematikou podle profesora Hejného
Stojíte před rozhodnutím, zda učit matematiku podle pana profesora Hejného? Přihlaste se na tento webinář, kde se dozvíte o zkušenostech z mých úplných začátků.
Termín: 23. 10. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Využití environmentální výchovy v MŠ
„Příroda a vyučování jsou si podobny, neboť i vyučování přetváří člověka a přetvářejíc ho tvoří přírodu.“ (Démokritos z Abdér)
Termín: 24. 10. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Zpětná vazba žákům – formativní hodnocení Aneb hodnocení, které má smysl
Formativní hodnocení má smysl, pomáhá žákům v učení, přináší radost žákům i učitelům.
Termín: 30. 10. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Dítě s odloženou školní docházkou v mateřské škole
Webinář je zaměřen na problematiku dětí s odloženou školní docházkou pohledem učitelky mateřské školy.
Termín: 31. 10. 2017 19:30 - 21:00
Cena: 500 Kč
Místo: Webinář
Čtverec nebo obdélník? aneb geometrické tvary s předškoláky
Některé děti vůbec nechtějí malovat nebo chybně drží tužku či na ni příliš tlačí? Nevíte, jakou zvolit náročnost grafomotorických listů?
Termín: 2. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Čeština není nuda - 1. část
Český jazyk nemají děti v oblibě. Chcete to změnit?
Termín: 6. 11. 2017 19:00 - 20:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Youtube a youtubeři
Udržitelný rozvoj není proces spojený pouze s přírodou.
Termín: 7. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
2 leté dítě v mateřské škole pohledem legislativy (BOZP, PO, Hygiena)
Problematika zařazování dětí od 2 let je stále kontroverzním tématem pro ředitelky, učitelky, psychology i rodiče.
Termín: 8. 11. 2017 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Dyslálie - Jak správně cvičit hlásky L, R, Ř
Webinář bude zaměřen na téma správné výslovnosti hlásek L, R, Ř.
Termín: 8. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Správné slovní hodnocení ve školní třídě
Používáte ve třídě svá slova vhodně anebo ubližujete svým žákům?
Termín: 9. 11. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak na čtenářské dílny aneb metody pro rozvoj čtenářského chování
Zajímají Vás čtenářské dílny jako model práce s dětmi ve smyslu rozvoje čtenářských kompetencí a čtenářského chování?
Termín: 9. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Žáci jako vlastníci svého učení aneb Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení
Žáci, kteří získají vhled do svého vlastního učení, si plánují své cíle a zlepšují své výsledky. Jak je této seberegulaci naučit?
Termín: 14. 11. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Projektové vyučování v MŠ na modelovém příkladu „V království paní Zimy“
„Byla to zima překrásná! Kolkolem všude božský klid - ta příroda v kámen spoutána, zněmělý všechen, všechen lid.“ (Jan Neruda: Prosté motivy)
Termín: 14. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Základy školského managementu pro pedagogy Mš: Základy komunikačních strategií - řešení konfliktních situací na pracovišti
Webinář zahrnuje problematiku rozvoje tzv."soft skills", tedy tzv. "měkkých dovedností", které zahrnují oblast komunikace na pracovišti a obecně oblast rozvoje mezilidských vztahů a týmové spolupráce.
Termín: 15. 11. 2017 19:00 - 20:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Školní zralost x odklad školní docházky
Webinář nabízí vhled do školní zralosti dítěte.
Termín: 16. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Čeština není nuda - 2. část
Český jazyk nemají děti v oblibě. Chcete to změnit?
Termín: 20. 11. 2017 19:00 - 20:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Otravy
Požilo dítě či dospělý něco nebezpečného a jedovatého? Nevíte co teď dělat? Ne vždy je vyvolání zvracení vhodným postupem.
Termín: 21. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Logopedická prevence opožděného vývoje řeči a vývojové dysfázie – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 22. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Odměny a tresty ve školní praxi
Odměny a tresty ve výchově a vzdělávání mají své opodstatnění, ale jejich chybné využití znamená velká rizika.
Termín: 23. 11. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak učit žáky přijímat a dávat kritiku
Umět sdělit druhému kritiku tak, aby nezranila a pomohla řešení je umění.
Termín: 28. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Alternativní způsoby hodnocení
Stejně, jako mají být pestré metody, může být rozmanité i hodnocení!
Termín: 30. 11. 2017 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Zima v mateřské škole - aktivity v přírodě i učebně
Zimní aktivity s předškoláky v přírodě pro učitele všech typů mateřských škol.
Termín: 30. 11. 2017 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Dvouleté dítě v mateřské škole - koncepce, záměry a specifika dokumentace, řízení a změny v pedagogickém procesu
Webinář je určen pro: ředitelky mateřských škol, učitelky mateřských škol, absolventky studia "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky".
Termín: 6. 12. 2017 19:00 - 20:30
Cena: 500 Kč
Místo: Webinář
Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru
Máte dotaz?
Chcete seminář na míru pro vaši školu?
Silvie Serbousková

Zavolejte mi a ráda vám odpovím na všechny dotazy.

Silvie Serbousková
T: 605 961 570
E: seminare@zivotnivzdelavani.cz
©2015 Životní vzdělávání z.s.