Aktuální nabídka webinářů

Zobrazit jen webináře pro
Rozvoj sluchového a zrakového vnímání u dětí s narušenou komunikační schopností
Cílem webináře je seznámení posluchačů s problematikou správného rozvoje sluchového a zrakového vnímání u dětí s NKS.
Termín: 20. 3. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Rozlišování slabik DI x TI x NI / DY x TY x NY a rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
Chybují žáci ve čtení či psaní di, ti, ni X dy, ty, ny?
Termín: 21. 3. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Problémové chování u dětí předškolního věku
„Co to znamená ochočit? … Je to něco, na co se moc zapomíná. Odpověděla liška. Znamená to vytvořit pouta. ( …) Začínám chápat. Řekl malý princ.“ (Antoine de Saint-Exupéry)
Termín: 22. 3. 2018 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Alternativní způsoby hodnocení
Stejně, jako mají být pestré metody, může být rozmanité i hodnocení!
Termín: 22. 3. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Čeština není nuda - 2. část
Český jazyk nemají děti v oblibě. Chcete to změnit?
Termín: 26. 3. 2018 19:00 - 20:30
Cena: 400 Kč
Místo: Webinář
Dyslálie - Jak správně cvičit hlásky CSZ, ČŠŽ
Na webináři budeme hovořit nejen o tom, v jakém věku se sykavky správně vyvíjí.
Termín: 27. 3. 2018 17:30 - 18:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Dyslálie - jak správně cvičit L, R, Ř
Webinář bude zaměřen na téma správné výslovnosti hlásek L, R, Ř.
Termín: 3. 4. 2018 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Vychovejme zdatné počtáře aneb rozvoj předmatematických představ
Počítání po jedné a na prstech ještě ve třetí třídě? Vhled do množství a jak na to?
Termín: 4. 4. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Harry Potter jako dílo postmoderní literatury: nápady a interpretace
Chcete zaujmout své žáky rozborem literatury, kterou doopravdy čtou a zdokonalit tak jejich interpretační kompetence?
Termín: 5. 4. 2018 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Odměny a tresty ve školní praxi
Odměny a tresty ve výchově a vzdělávání mají své opodstatnění, ale jejich chybné využití znamená velká rizika.
Termín: 5. 4. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Co číst malým dětem
Jak v kvantitě poznat kvalitu?
Termín: 9. 4. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Logopedická prevence, opožděný vývoj řeči a vývojové dysfázie (v praxi)
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 10. 4. 2018 17:30 - 18:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Proces zařazování dvouletých dětí do mateřských škol, pohledem aktuální legislativy
Termín: 10. 4. 2018 19:00 - 20:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Dítě - cizinec v mateřské škole II.
Základní metodika problematiky dítěte - cizince v mateřské škole.
Termín: 11. 4. 2018 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Pozitivní sociální klima ve skupině MŠ, jeho rozvoj a posilování
…aneb ve školce nám dobře je, celý den si (nejen) hrajeme!
Termín: 11. 4. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak na čtenářské dílny aneb metody pro rozvoj čtenářského chování
Zajímají Vás čtenářské dílny jako model práce s dětmi ve smyslu rozvoje čtenářských kompetencí a čtenářského chování?
Termín: 12. 4. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Pavel Martinec
Jak hodnotit spravedlivě? O cílech a kritériích hodnocení v praxi
Chcete hodnotit spravedlivě?
Termín: 16. 4. 2018 18:00 - 19:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Tematicky s předškoláky - zvířata, ovoce
Zvířecí provlékačky, grafomotorické zvířecí pracovní listy, puzzle – celkový rozvoj předškoláků s tématem zvířata. Hodí se vám náměty, nápady pro zpracování tématu ovoce a zelenina?
Termín: 16. 4. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Dyslálie - Jak správně cvičit ŤĎŇ,TDN, K,G,Ch,V,F
Na webináři budeme hovořit o tom, v jakém věku se hlásky TDN a ŤĎŇ, K,G,CH a V,F správně vyvíjí.
Termín: 17. 4. 2018 19:00 - 20:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Dyslexie – méně obvyklé práce s textem nejen pro slabší čtenáře
Webinář nabízí méně využívané metody práce s textem pro méně zdatné čtenáře, žáky s diagnozou dyslexie či žáky cizince.
Termín: 18. 4. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak chytře používat známky
Slouží známky Vám a Vašim žákům tak, jak by mohly a měly?
Termín: 19. 4. 2018 18:30 - 19:30
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Školní výlet bude v klidu I
Jedete na školní výlet? Vedete hodiny tělocviku, sportovní kroužek pro děti? Nebo máte dozor na chodbách či ve třídě?
Termín: 23. 4. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Kompetence a náplň práce pracovníků ve školství: Asistent pedagoga, školní asistent, asistent sociální inkluze
Realizace společného vzdělávání v mateřských a základních školách stále přináší řadu otázek.
Termín: 25. 4. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Zpětná vazba, evaluace a hodnocení žáka
Dobrému klimatu ve třídě sluší symetrie. Když může hodnotit učitel, proč by nemohl hodnotit žák?
Termín: 26. 4. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Jak kreslit a psát s radostí aneb rozvoj grafomotoriky
Některé děti vůbec nechtějí malovat nebo chybně drží tužku či na ni příliš tlačí? Nevíte, jakou zvolit náročnost grafomotorických listů?
Termín: 2. 5. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Školní výlet bude v klidu II
Jedete na školní výlet? Vedete hodiny tělocviku, sportovní kroužek pro děti? Nebo máte dozor na chodbách či ve třídě?
Termín: 3. 5. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Líný učitel
Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole za poloviční námahu?
Termín: 10. 5. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Problematika medikace a zdravotnických úkonů ve školách a školských zařízeních - legislativa + metodika
Problematika medikace a zdravotnických úkonů v mateřských školách není doposud koncepčně a metodicky adekvátně zpracována.
Termín: 14. 5. 2018 19:00 - 20:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Praktická cvičení pro děti s vývojovou dysfázií
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 15. 5. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Jak vyzrát na čtení aneb rozvoj zrakového vnímání s předškoláky
Máte pocit, že děti nerozpoznají zrcadlově odlišné obrázky? Nebo při práci s pracovním listem oči kmitají všemi směry; přeskakují řádky?
Termín: 16. 5. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Logopedická prevence dyslálie (patlavosti) – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 22. 5. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
Projektové vyučování v MŠ na modelovém příkladu „Dárky od Letníčka“
„Každý potřebujeme, aby nás někdo potřeboval.“ (Daisy Mrázková)
Termín: 23. 5. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
P – E – S = PES, Sluchové vnímání s předškoláky
Chyby ve čtení a diktátech, v matematických pětiminutovkách? – Jak jim předejít procvičováním sluchového vnímání?
Termín: 30. 5. 2018 20:00 - 21:00
Cena: 200 Kč
Místo: Webinář
Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru
Máte dotaz?
Chcete seminář na míru pro vaši školu?
Silvie Serbousková

Zavolejte mi a ráda vám odpovím na všechny dotazy.

Silvie Serbousková
T: 605 961 570
E: seminare@zivotnivzdelavani.cz
©2015 Životní vzdělávání z.s.