Nejbližší webináře

Podzim v mateřské škole - aktivity v přírodě i učebně
Podzimní aktivity s předškoláky v přírodě pro učitele všech typů mateřských škol.
Termín: 15. 9. 2016 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Čeština není nuda - 1. část
Český jazyk nemají děti v oblibě. Chcete to změnit?
Termín: 19. 9. 2016 19:20 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 400 Kč
Nápady do hodin finanční gramotnosti na 2. stupni ZŠ - 1.část
Webinář je zaměřen na praktické nápady do hodin finanční gramotnosti na 2. stupni základní školy v návaznosti na její zavedení do ŠVP na základě RVP ZV a Standardů finanční gramotnosti.
Termín: 20. 9. 2016 20:00 - 21:30
Místo: Webinář
Cena: 400 Kč
Úprava digitálních fotografií - 1.část
Fotografujete? Chcete se naučit své fotky vylepšit, retušovat a účelně využívat? Právě pro vás je tento webinář.
Termín: 21. 9. 2016 19:30 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 400 Kč
Připravený a motivovaný předškolák I - grafomotorika a předmatematické představy
Některé děti vůbec nechtějí malovat nebo chybně drží tužku či na ni příliš tlačí? Nevíte, jakou zvolit náročnost grafomotorických listů? Počítají děti po jedné, chybí jim představa o množství? Nebo si pletou pojmy první, poslední, mezi, vpravo, vlevo?
Termín: 22. 9. 2016 19:30 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 400 Kč
Mateřská škola v otázkách a odpovědích - Česká Školní Inspekce
Inspekční činnost v mateřské škole a role instituce ČŠI ve vzdělávacím systému.
Termín: 26. 9. 2016 18:00 - 19:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v praxi mateřské školy - jasně, stručně, přehledně a naposled...
Koncepce systémové podpory inkluzivního vzdělávání v mateřské škole.„Světlé zítřky“ s inkluzí, záměry vs. praxe.
Termín: 26. 9. 2016 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Zvládání námitek a konfliktních situací
Účastníci se naučí rozlišovat efektivní a neefektivní styly komunikace a poznají jejich důsledky.
Termín: 27. 9. 2016 18:00 - 19:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Využíváme on-line aplikace ve výuce - 1.část
Webinář je určen zájemcům, kteří chtějí během výuky a přípravy na ni efektivně využívat informační technologie.
Termín: 27. 9. 2016 20:00 - 21:30
Místo: Webinář
Cena: 400 Kč
Logoped + preventista + asistent aneb Vzájemná spolupráce v praxi
Vzájemná spolupráce odborníků v oboru logopedie je velmi důležitá. V současné době existuje několik typů odborníků, kteří se v oboru logopedie angažují.
Termín: 28. 9. 2016 18:00 - 19:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč

Nejbližší semináře

V současnosti nemáme v nabídce žádné semináře.

Nejžádanější akce na míru

Podle Vašich představ

Máte-li zájem o seminář pro pedagogický sbor, napište nám Vaše požadavky, kolik pedagogů by se semináře zúčastnilo a v jakém termínu by vám realizace semináře vyhovovala a my vám na základě toho připravíme nabídku na míru.

Naši lektoři vycházejí ze školní praxe, mají za sebou již několik realizovaných akcí na toto téma s pozitivní zpětnou vazbou.

Jak komunikovat s "drzým" žákem

Cílem semináře je zmapovat důvody tzv. drzého chování žáků a vyzkoušet si přímo v modelových situacích možnosti okamžitých reakcí i nastavení dlouhodobějších řešení.

Cílová skupina: učitelé ZŠ,SŠ

Časová dotace: 7 vyučovacích hodin

Číslo akreditace MŠMT: je v akreditačním řízení

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Manipulace bez šance - aneb jak nedat prostor manipulátorům

Kurz představí způsoby, kterými manipulátoři obratně rozvíjejí svoje strategie, vede účastníky k rozpoznání manipulativního počínání. Zároveň přiblíží dovednosti, díky nimž se manipulativním praktikám můžeme ubránit.

Cílová skupina:  učitelé ZŠ a SŠ

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: je v akreditačním řízení

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Inkluzivní vzdělávání - vzdělávání pro všechny

Cílem semináře je posílit a zvýšit pedagogické dovednosti v oblasti inkluzivního vzdělávání, zejména při plánování, komunikaci, spolupráci a hodnocení žáků bez ohledu na jejich dovednosti a schopnosti.  Účastníci vytvoří ve skupině příklad plánu pedagogické podpory žáka i individuální vzdělávací plán. Vymění si osobní zkušenosti vzdělávacích aktivit ve třídě. Seminář bude veden lektorem podle platné legislativy.

Cílová skupina:  učitelé ZŠ

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: MSMT-660/2016-1-203

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Výchova a vzdělávání dítěte se syndromem hyperaktivity

Hlavním cílem je seznámit účastníky s definicí poruch chování, metodami práce  s dítětem s SPCH. Možnostmi spolupráce s rodiči a speciálně – pedagogickými institucemi a institucemi odborníků z oblasti dětské psychiatrie a komplexním integračním procesem. 

Cílová skupina: MŠ - učitelé, rodiče

Časová dotace: 5 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: 26598/2015-814

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Účastníkům semináře jsou v průběhu semináře nabídnuty ukázky s vlastním prožitkem metod a forem, aktivizujících metod práce, účastníci získávají přehled didaktických a metodických postupů, kterými lze žáky motivovat a zaujmout. Všechny nabídnuté postupy a metody posilují a rozvíjejí klíčové kompetence (dovednosti a schopnosti) učitelů i žáků.

Cílová skupina: učitelé ZŠ, SŠ

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: 26598/2015-814

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Zapojení mobilních dotykových zařízení do výuky

Po absolvování kurzu bude účastník znát metodiku používání různých dotykových zařízení a odpovídajícího softwarového vybavení během výuky tak, aby poutavou formou motivoval studenty k plnění zadaných úkolů. Účastníci se také seznámí se základními prezentačními zákonitostmi. Během kurzu je kladen důraz na praktické procvičení probíraných témat přímo na dotykových zařízeních lektora i posluchačů.

Cílová skupina: učitelé ZŠ, SŠ, VOŠ

Časová dotace: 5 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: 26598/2015-814

Kontaktujte nás.

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

©2015 Životní vzdělávání z.s.