Nejbližší webináře

Využití environmentální výchovy v MŠ
„Příroda a vyučování jsou si podobny, neboť i vyučování přetváří člověka a přetvářejíc ho tvoří přírodu.“ (Démokritos z Abdér)
Termín: 24. 10. 2017 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Zpětná vazba žákům – formativní hodnocení Aneb hodnocení, které má smysl
Formativní hodnocení má smysl, pomáhá žákům v učení, přináší radost žákům i učitelům.
Termín: 30. 10. 2017 18:30 - 19:30
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Dítě s odloženou školní docházkou v mateřské škole
Webinář je zaměřen na problematiku dětí s odloženou školní docházkou pohledem učitelky mateřské školy.
Termín: 31. 10. 2017 19:30 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 500 Kč
Dyslálie - Jak správně cvičit hlásky CSZ, ČŠŽ
Na webináři budeme hovořit o tom, v jakém věku se sykavky správně vyvíjí.
Termín: 1. 11. 2017 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Čtverec nebo obdélník? aneb geometrické tvary s předškoláky
Některé děti vůbec nechtějí malovat nebo chybně drží tužku či na ni příliš tlačí? Nevíte, jakou zvolit náročnost grafomotorických listů?
Termín: 2. 11. 2017 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Čeština není nuda - 1. část
Český jazyk nemají děti v oblibě. Chcete to změnit?
Termín: 6. 11. 2017 19:00 - 20:30
Místo: Webinář
Cena: 400 Kč
Youtube a youtubeři
Udržitelný rozvoj není proces spojený pouze s přírodou.
Termín: 7. 11. 2017 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
2 leté dítě v mateřské škole pohledem legislativy (BOZP, PO, Hygiena)
Problematika zařazování dětí od 2 let je stále kontroverzním tématem pro ředitelky, učitelky, psychology i rodiče.
Termín: 8. 11. 2017 18:00 - 19:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Dyslálie - Jak správně cvičit hlásky L, R, Ř
Webinář bude zaměřen na téma správné výslovnosti hlásek L, R, Ř.
Termín: 8. 11. 2017 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Správné slovní hodnocení ve školní třídě
Používáte ve třídě svá slova vhodně anebo ubližujete svým žákům?
Termín: 9. 11. 2017 18:30 - 19:30
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč

Nejžádanější akce na míru

Podle Vašich představ

Máte-li zájem o seminář pro pedagogický sbor, napište nám Vaše požadavky, kolik pedagogů by se semináře zúčastnilo a v jakém termínu by vám realizace semináře vyhovovala a my vám na základě toho připravíme nabídku na míru.

Naši lektoři vycházejí ze školní praxe, mají za sebou již několik realizovaných akcí na toto téma s pozitivní zpětnou vazbou.

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

Cílem semináře je seznámit učitele s konceptem čtenářské gramotnosti a podmínkami potřebnými k jejímu rozvíjení. Formou modelových lekcí předvedeme učitelům využití metod rozvíjejících u žáků čtenářskou gramotnost formou nácviku čtenářských strategií. Přivedeme učitele k sebereflexi jejich učitelské práce, zejména pedagogických kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti.

Cílová skupina: učitelé ZŠ, víceletá gymnázia

Časová dotace: 16 vyučovacích hodin

Číslo akreditace MŠMT: MSMT- 25212/2016-2-822

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Učitelka MŠ a praxe: Profesní kompetence aneb co více můžeme udělat, aby spolupráce rodiny, školy a pedagogického týmu fungovala?

Účastník získá informace aplikovatelné ve své pedagogické praxi. Lektorka propojí teoretické informace s poznatky a zkušenostmi ředitelky a zástupkyně ředitelky mateřské školy a také z oblasti andragogických disciplín. Uvede konkrétní příklady, případové studie, seznámí účastníky s modelovými situacemi a možnostmi jejich řešení a aktivně je do řešení modelových situací zapojí. Významnou součástí bude také vzájemná výměna zkušeností účastníků a zapojení do týmových aktivit. Prohloubí profesní a pedagogické kompetence v oblasti komunikace, spolupráce, asertivity,  sebehodnocení a sebereflexe.

Cílová skupina:  učitelé MŠ

Časová dotace: 16 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: MSMT- 25212/2016-2-822

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Podpůrná opatření v praxi: Žák se speciálními vzdělávacími potřebami a systém jejich kompenzace 1

Cílem semináře je posílit a zvýšit pedagogické dovednosti zejména v oblasti vzdělávání žáků se speciální vzdělávacími potřebami s potřebou podpůrných opatření. Účastníci získají přehled druhů a stupňů podpůrných opatření, která budou na základě doporučení ŠPZ poskytovat na své škole. Vytvoří model pracovních listů, IVP. Seminář dává prostor k výměně zkušeností v oblasti spolupráce mezi učiteli a spolupráci učitele s asistentem pedagoga.

Cílová skupina: učitelé MŠ, ZŠ

Časová dotace: 16 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: MSMT- 25212/2016-2-822

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Rozvoj matematické gramotnosti pomocí činností

Cílem semináře je ukázat, jak aktivně zapojit všechny žáky do výuky, zaujmout je, naučit je základní učivo a zároveň rozvíjet jejich klíčové kompetence. Seminář je veden prakticky, účastníci získají základní informace a budou si moct i přímo vyzkouší aktivity, které pak budou moci provádět se svými žáky. Konkrétní aktivity vedou žáky k pozorování, třídění, hledání a objevování matematických zákonitostí a vytváření správných představ.

Cílová skupina: učitelé ZŠ

Časová dotace: 16 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: je v akreditačním řízení

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Hudbotika

Hudební pedagogika, didaktika a metodika. Zopakujme si osvědčené postupy při výuce hudební výchovy, které jsou již mnohde opomíjeny. Podívejme se i na jiné nápady, jak oživit výuku v MŠ, ZŠ či ZUŠ.

Cílová skupina: učitelé MŠ, ZŠ, ZUŠ

Časová dotace: 6 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: je v akreditačním řízení

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Angličtina v mateřské škole - Jak na to?

Cílem kurzu je ukázat učitelům, jak mohou začít s výukou angličtiny u dětí, které s jazykem začínají, tedy v mateřské škole. Techniky budou prezentovány postupně tak, jak se s nimi děti od začátku seznamují, tedy od jednoduchých ke složitějším, od známých k neznámým. Kurz učitele naučí přemýšlet o dalších postupech, kterými mohou svou práci obohacovat.

Cílová skupina: učitelé MŠ

Časová dotace: 16 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: je v akreditačním řízení

Kontaktujte nás.

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Tipy pro vás - blog

Spolu u jednoho stolu aneb zdravá strava začíná v rodině
Workshop pro děti, rodiče a prarodiče.
Léto s Květuškou - V. díl - tvoříme
Konec prázdnin se nezadržitelně blíží, pojďme si ještě něco pěkného vytvořit. Čtěte více...
Léto s Květuškou - IV. díl - letní pohlednice
Pozdravy z dovolené mohou v dnešní době vypadat různorodě. Květuška vám ukáže, jaké letní pohlednice očekává od svých lidí a dá vám tipy, které můžete vyzkoušet. Čtěte více....
Léto s Květuškou - III. díl - tipy na výlety s dětmi
Výlety jsou součástí každých prázdnin. Zajímá vás, která místa jsme s dětmi navštívili? Vyrazili jsme do přírody i do města. Kam přesně? Čtěte více...
Léto s Květuškou - II. díl - ovocné recepty
Léto, to je slunce, teplo a ovoce. Chcete se dozvědět, které druhy má nejraději želva Květuška a jaké ovocné recepty mají vyzkoušené její lidé? Čtěte více...

Další články >>

©2015 Životní vzdělávání z.s.