Nejbližší webináře

Kouzelné bylinky pro děti i maminky (i tatínky, babičky...)
Zvu vás na povídání o tom, že výlet do lékárny vede přes louku k lesu...
Termín: 31. 5. 2016 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Školní zralost x odklad školní docházky
Webinář nabízí vhled do školní zralosti dítěte.
Termín: 2. 6. 2016 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Výuka ve třídách s velkou mírou inkluze
Problematika inkluzivního vzdělávání je pro současné školy nejen aktuální, ale současně velmi náročné téma.
Termín: 6. 6. 2016 18:00 - 19:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Logopedická prevence dyslálie (patlavosti) – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 6. 6. 2016 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Jak jednat se zlobivými žáky
Účastníci si rozšíří znalosti o práci s konfliktními žáky a dozví se základní nástroje pro udržení kázně ve třídě.
Termín: 7. 6. 2016 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Příprava efektivní formy čtenářského deníku
Obtěžují Vás neustálé kontroly zkopírovaných textů ve čtenářských denících studentů? Přemýšlíte, jaká forma čtenářského deníku by mohla žáky přimět skutečně si knihu přečíst?
Termín: 8. 6. 2016 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Dyslexie – méně obvyklé práce s textem nejen pro slabší čtenáře
Webinář nabízí méně využívané metody práce s textem pro méně zdatné čtenáře, žáky s diagnozou dyslexie či žáky cizince.
Termín: 9. 6. 2016 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Motorika, grafomotorika - Jak rozvíjet s předškoláky?
Jak pomoci dětem, aby se na vstup do 1. třídy těšily a byly tam úspěšné? Cílem webináře je ukázat, jak se mohou děti v předškolním věku rozvíjet, aby měly dobře zvládnuté dovednosti v oblasti hrubé motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky.
Termín: 23. 6. 2016 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v praxi MŠ V.
Legislativa, systémové změny a úkony u dětí se zdravotním postižením.
Termín: 25. 8. 2016 18:00 - 19:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč

Nejbližší semináře

V současnosti nemáme v nabídce žádné semináře.

Nejžádanější akce na míru

Podle Vašich představ

Máte-li zájem o seminář pro pedagogický sbor, napište nám Vaše požadavky, kolik pedagogů by se semináře zúčastnilo a v jakém termínu by vám realizace semináře vyhovovala a my vám na základě toho připravíme nabídku na míru.

Naši lektoři vycházejí ze školní praxe, mají za sebou již několik realizovaných akcí na toto téma s pozitivní zpětnou vazbou.

Jak komunikovat s "drzým" žákem

Cílem semináře je zmapovat důvody tzv. drzého chování žáků a vyzkoušet si přímo v modelových situacích možnosti okamžitých reakcí i nastavení dlouhodobějších řešení.

Cílová skupina: učitelé ZŠ,SŠ

Časová dotace: 7 vyučovacích hodin

Číslo akreditace MŠMT: je v akreditačním řízení

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Manipulace bez šance - aneb jak nedat prostor manipulátorům

Kurz představí způsoby, kterými manipulátoři obratně rozvíjejí svoje strategie, vede účastníky k rozpoznání manipulativního počínání. Zároveň přiblíží dovednosti, díky nimž se manipulativním praktikám můžeme ubránit.

Cílová skupina:  učitelé ZŠ a SŠ

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: je v akreditačním řízení

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Inkluzivní vzdělávání - vzdělávání pro všechny

Cílem semináře je posílit a zvýšit pedagogické dovednosti v oblasti inkluzivního vzdělávání, zejména při plánování, komunikaci, spolupráci a hodnocení žáků bez ohledu na jejich dovednosti a schopnosti.  Účastníci vytvoří ve skupině příklad plánu pedagogické podpory žáka i individuální vzdělávací plán. Vymění si osobní zkušenosti vzdělávacích aktivit ve třídě. Seminář bude veden lektorem podle platné legislativy.

Cílová skupina:  učitelé ZŠ

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: MSMT-660/2016-1-203

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Výchova a vzdělávání dítěte se syndromem hyperaktivity

Hlavním cílem je seznámit účastníky s definicí poruch chování, metodami práce  s dítětem s SPCH. Možnostmi spolupráce s rodiči a speciálně – pedagogickými institucemi a institucemi odborníků z oblasti dětské psychiatrie a komplexním integračním procesem. 

Cílová skupina: MŠ - učitelé, rodiče

Časová dotace: 5 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: 26598/2015-814

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Účastníkům semináře jsou v průběhu semináře nabídnuty ukázky s vlastním prožitkem metod a forem, aktivizujících metod práce, účastníci získávají přehled didaktických a metodických postupů, kterými lze žáky motivovat a zaujmout. Všechny nabídnuté postupy a metody posilují a rozvíjejí klíčové kompetence (dovednosti a schopnosti) učitelů i žáků.

Cílová skupina: učitelé ZŠ, SŠ

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: 26598/2015-814

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Zapojení mobilních dotykových zařízení do výuky

Po absolvování kurzu bude účastník znát metodiku používání různých dotykových zařízení a odpovídajícího softwarového vybavení během výuky tak, aby poutavou formou motivoval studenty k plnění zadaných úkolů. Účastníci se také seznámí se základními prezentačními zákonitostmi. Během kurzu je kladen důraz na praktické procvičení probíraných témat přímo na dotykových zařízeních lektora i posluchačů.

Cílová skupina: učitelé ZŠ, SŠ, VOŠ

Časová dotace: 5 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: 26598/2015-814

Kontaktujte nás.

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

©2015 Životní vzdělávání z.s.