Nejbližší webináře

Čeština není nuda - 2. část
Český jazyk nemají děti v oblibě. Chcete to změnit?
Termín: 3. 10. 2016 19:30 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 400 Kč
Interaktivní tabule v mateřské škole - 1. část
Z mnohaletých zkušeností s využíváním interaktivní tabule v mateřské školce jsem pro vás sestavila ukázku výukových materiálů, které se dětem líbí a jejich vytvoření se dá zvládnout se základními znalostmi ovládání softwaru interaktivní tabule.
Termín: 5. 10. 2016 19:30 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 400 Kč
Tablety na 1. stupni ZŠ
Dotyková zařízení se v poslední době začínají využívat i ve výuce na 1. stupni ZŠ.
Termín: 6. 10. 2016 17:30 - 18:30
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Připravený a motivovaný předškolák II - sluchové vnímání a řeč
Chyby ve čtení a ditkátech, v matematických pětiminutovkách? – Jak jim předejít procvičováním sluchového vnímání? Malá slovní zásoba, obtížná tvorba vět či neschopnost vyprávění příběhu? – Rozvíjejme s předškoláky oblast řeči.
Termín: 6. 10. 2016 19:30 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 400 Kč
Zkušenosti s matematikou podle profesora Hejného
Stojíte před rozhodnutím, zda učit matematiku podle pana profesora Hejného? Přihlaste se na tento webinář, kde se dozvíte o zkušenostech z mých úplných začátků.
Termín: 10. 10. 2016 17:30 - 18:30
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Podzim v mateřské škole - aktivity v přírodě i učebně
Podzimní aktivity s předškoláky v přírodě pro učitele všech typů mateřských škol.
Termín: 10. 10. 2016 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Včasný záchyt dětí s vadami řeči
Časté téma: Kdy začít chodit s dítětem na logopedii? Kdy je ten správný čas?
Termín: 12. 10. 2016 18:00 - 19:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Interaktivní testy jednoduše a rychle
Webinář je zaměřen na představení několika možností jak vytvářet elektronické interaktivní testy a jak je následně využít ve školní praxi.
Termín: 12. 10. 2016 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Tvorba myšlenkových map – zákonitosti, principy, chyby, příklady z praxe
Opravdu intenzivní kurz na zvládnutí tvorby a využití myšlenkových map.
Termín: 13. 10. 2016 17:30 - 18:30
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Radostný a spokojený prvňáček II - rozlišování b x d x p a dyslexie – méně obvyklá práce s textem nejen pro slabší čtenáře
Zaměňují žáci písmena b x d? Jak sladit jednotlivé podpůrné kroky podle náročnosti? Někteří žáci bezchybně čtou a zároveň nevnímají obsah čteného? Jak jim pomoci?
Termín: 13. 10. 2016 19:30 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 400 Kč

Nejžádanější akce na míru

Podle Vašich představ

Máte-li zájem o seminář pro pedagogický sbor, napište nám Vaše požadavky, kolik pedagogů by se semináře zúčastnilo a v jakém termínu by vám realizace semináře vyhovovala a my vám na základě toho připravíme nabídku na míru.

Naši lektoři vycházejí ze školní praxe, mají za sebou již několik realizovaných akcí na toto téma s pozitivní zpětnou vazbou.

Jak komunikovat s "drzým" žákem

Cílem semináře je zmapovat důvody tzv. drzého chování žáků a vyzkoušet si přímo v modelových situacích možnosti okamžitých reakcí i nastavení dlouhodobějších řešení.

Cílová skupina: učitelé ZŠ,SŠ

Časová dotace: 7 vyučovacích hodin

Číslo akreditace MŠMT: je v akreditačním řízení

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Manipulace bez šance - aneb jak nedat prostor manipulátorům

Kurz představí způsoby, kterými manipulátoři obratně rozvíjejí svoje strategie, vede účastníky k rozpoznání manipulativního počínání. Zároveň přiblíží dovednosti, díky nimž se manipulativním praktikám můžeme ubránit.

Cílová skupina:  učitelé ZŠ a SŠ

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: je v akreditačním řízení

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Inkluzivní vzdělávání - vzdělávání pro všechny

Cílem semináře je posílit a zvýšit pedagogické dovednosti v oblasti inkluzivního vzdělávání, zejména při plánování, komunikaci, spolupráci a hodnocení žáků bez ohledu na jejich dovednosti a schopnosti.  Účastníci vytvoří ve skupině příklad plánu pedagogické podpory žáka i individuální vzdělávací plán. Vymění si osobní zkušenosti vzdělávacích aktivit ve třídě. Seminář bude veden lektorem podle platné legislativy.

Cílová skupina:  učitelé ZŠ

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: MSMT-660/2016-1-203

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Výchova a vzdělávání dítěte se syndromem hyperaktivity

Hlavním cílem je seznámit účastníky s definicí poruch chování, metodami práce  s dítětem s SPCH. Možnostmi spolupráce s rodiči a speciálně – pedagogickými institucemi a institucemi odborníků z oblasti dětské psychiatrie a komplexním integračním procesem. 

Cílová skupina: MŠ - učitelé, rodiče

Časová dotace: 5 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: 26598/2015-814

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Účastníkům semináře jsou v průběhu semináře nabídnuty ukázky s vlastním prožitkem metod a forem, aktivizujících metod práce, účastníci získávají přehled didaktických a metodických postupů, kterými lze žáky motivovat a zaujmout. Všechny nabídnuté postupy a metody posilují a rozvíjejí klíčové kompetence (dovednosti a schopnosti) učitelů i žáků.

Cílová skupina: učitelé ZŠ, SŠ

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: 26598/2015-814

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Zapojení mobilních dotykových zařízení do výuky

Po absolvování kurzu bude účastník znát metodiku používání různých dotykových zařízení a odpovídajícího softwarového vybavení během výuky tak, aby poutavou formou motivoval studenty k plnění zadaných úkolů. Účastníci se také seznámí se základními prezentačními zákonitostmi. Během kurzu je kladen důraz na praktické procvičení probíraných témat přímo na dotykových zařízeních lektora i posluchačů.

Cílová skupina: učitelé ZŠ, SŠ, VOŠ

Časová dotace: 5 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: 26598/2015-814

Kontaktujte nás.

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Tipy pro vás - blog

Vady řeči u dětí
Dvě pětiny předškoláků mají vadu výslovnosti. Kdy začít chodit s dítětem na logopedii, kdy je ten správný čas?
Soutěž o vstupenku na webinář
Podělte se s ostatními o své zkušenosti a zapojte se tak do naší soutěže!
Pomůcky pro předškoláky
Přehledně tříděné pomůcky k vytisknutí pro předškoláky, zdarma.
Výživa ve výchově ke zdraví - interaktivně
Seminář Výživa ve výchově ke zdraví - interaktivně je akreditován MŠMT a je určen pedagogům ZŠ 1. i 2. stupně - ZDARMA.
Kroky úspěšného projektu v mateřské škole
Projektové plánování je v MŠ zatím téměř neprobádáno, a proto se vám tento pomocník a průvodce může v praxi hodit.

Další články >>

©2015 Životní vzdělávání z.s.