Nejbližší webináře

Komunikace s rozzlobeným rodičem - 1.část
Přijďte se inspirovat a naučit se, jak čelit náročným komunikačním situacím z pozice učitele.
Termín: 5. 12. 2016 18:00 - 19:30
Místo: Webinář
Cena: 400 Kč
Metodický webinář - metody pro práci s literárními i neliterárními texty - 2.část
Zajímají Vás nové metody, které byste mohli začlenit do své výuky? Snažíte se kromě vědomostí předávat svým žákům také dovednosti?
Termín: 6. 12. 2016 19:30 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 400 Kč
Logopedická prevence opožděného vývoje řeči a vývojové dysfázie – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 7. 12. 2016 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Cvičení sluchové analýzy a syntézy
Žáci vynechávají, přidávají, přesmykují písmena či slabiky, zaměňují je (a to při čtení či psaní)? Výrazně chybují v diktátech oproti opisu či přepisu?
Termín: 8. 12. 2016 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Výuka ve třídách s velkou mírou inkluze
Problematika inkluzivního vzdělávání je pro současné školy nejen aktuální, ale současně velmi náročné téma.
Termín: 12. 12. 2016 18:00 - 19:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Morální rozměr fungování Evropské unie
Patří diskuze o morálních otázkách do současné politiky a občanské výchovy?
Termín: 13. 12. 2016 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Co ještě můžeme pro děti v MŠ udělat, jak efektivně pracovat s portfoliem dítěte - 1. část
Webinář je odrazem potřeb pedagogů mateřských škol působících v pedagogické praxi.
Termín: 14. 12. 2016 18:00 - 19:30
Místo: Webinář
Cena: 400 Kč
Komunikace s rozzlobeným rodičem - 2.část
Přijďte se inspirovat a naučit se, jak čelit náročným komunikačním situacím z pozice učitele.
Termín: 15. 12. 2016 18:00 - 19:30
Místo: Webinář
Cena: 400 Kč
Zvířata s předškoláky – tematická výuka
Zvířecí provlékačky, grafomotorické zvířecí pracovní listy, puzzle – celkový rozvoj předškoláků s tématem zvířata.
Termín: 15. 12. 2016 20:00 - 21:00
Místo: Webinář
Cena: 200 Kč
Co ještě můžeme pro děti v MŠ udělat, jak efektivně pracovat s portfoliem dítěte - 2. část
Webinář je odrazem potřeb pedagogů mateřských škol působících v pedagogické praxi.
Termín: 20. 12. 2016 19:00 - 20:30
Místo: Webinář
Cena: 400 Kč

Nejžádanější akce na míru

Podle Vašich představ

Máte-li zájem o seminář pro pedagogický sbor, napište nám Vaše požadavky, kolik pedagogů by se semináře zúčastnilo a v jakém termínu by vám realizace semináře vyhovovala a my vám na základě toho připravíme nabídku na míru.

Naši lektoři vycházejí ze školní praxe, mají za sebou již několik realizovaných akcí na toto téma s pozitivní zpětnou vazbou.

Jak komunikovat s "drzým" žákem

Cílem semináře je zmapovat důvody tzv. drzého chování žáků a vyzkoušet si přímo v modelových situacích možnosti okamžitých reakcí i nastavení dlouhodobějších řešení.

Cílová skupina: učitelé ZŠ,SŠ

Časová dotace: 7 vyučovacích hodin

Číslo akreditace MŠMT: je v akreditačním řízení

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Manipulace bez šance - aneb jak nedat prostor manipulátorům

Kurz představí způsoby, kterými manipulátoři obratně rozvíjejí svoje strategie, vede účastníky k rozpoznání manipulativního počínání. Zároveň přiblíží dovednosti, díky nimž se manipulativním praktikám můžeme ubránit.

Cílová skupina:  učitelé ZŠ a SŠ

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: je v akreditačním řízení

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Inkluzivní vzdělávání - vzdělávání pro všechny

Cílem semináře je posílit a zvýšit pedagogické dovednosti v oblasti inkluzivního vzdělávání, zejména při plánování, komunikaci, spolupráci a hodnocení žáků bez ohledu na jejich dovednosti a schopnosti.  Účastníci vytvoří ve skupině příklad plánu pedagogické podpory žáka i individuální vzdělávací plán. Vymění si osobní zkušenosti vzdělávacích aktivit ve třídě. Seminář bude veden lektorem podle platné legislativy.

Cílová skupina:  učitelé ZŠ

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: MSMT-660/2016-1-203

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Výchova a vzdělávání dítěte se syndromem hyperaktivity

Hlavním cílem je seznámit účastníky s definicí poruch chování, metodami práce  s dítětem s SPCH. Možnostmi spolupráce s rodiči a speciálně – pedagogickými institucemi a institucemi odborníků z oblasti dětské psychiatrie a komplexním integračním procesem. 

Cílová skupina: MŠ - učitelé, rodiče

Časová dotace: 5 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: 26598/2015-814

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Účastníkům semináře jsou v průběhu semináře nabídnuty ukázky s vlastním prožitkem metod a forem, aktivizujících metod práce, účastníci získávají přehled didaktických a metodických postupů, kterými lze žáky motivovat a zaujmout. Všechny nabídnuté postupy a metody posilují a rozvíjejí klíčové kompetence (dovednosti a schopnosti) učitelů i žáků.

Cílová skupina: učitelé ZŠ, SŠ

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: 26598/2015-814

Kontaktujte nás. 

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Zapojení mobilních dotykových zařízení do výuky

Po absolvování kurzu bude účastník znát metodiku používání různých dotykových zařízení a odpovídajícího softwarového vybavení během výuky tak, aby poutavou formou motivoval studenty k plnění zadaných úkolů. Účastníci se také seznámí se základními prezentačními zákonitostmi. Během kurzu je kladen důraz na praktické procvičení probíraných témat přímo na dotykových zařízeních lektora i posluchačů.

Cílová skupina: učitelé ZŠ, SŠ, VOŠ

Časová dotace: 5 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT: 26598/2015-814

Kontaktujte nás.

Email: seminare@zivotnivzdelavani.cz

Tel.: +420 605 961 570. 

Tipy pro vás - blog

Semináře do šablon
Vzdělávací akce do šablon pro MŠ a ZŠ.
Vady řeči u dětí
Dvě pětiny předškoláků mají vadu výslovnosti. Kdy začít chodit s dítětem na logopedii, kdy je ten správný čas?
Soutěž o vstupenku na webinář
Podělte se s ostatními o své zkušenosti a zapojte se tak do naší soutěže!
Pomůcky pro předškoláky
Přehledně tříděné pomůcky k vytisknutí pro předškoláky, zdarma.
Výživa ve výchově ke zdraví - interaktivně
Seminář Výživa ve výchově ke zdraví - interaktivně je akreditován MŠMT a je určen pedagogům ZŠ 1. i 2. stupně - ZDARMA.

Další články >>

©2015 Životní vzdělávání z.s.