Připravený a motivovaný předškolák II - sluchové vnímání a řeč

Chyby ve čtení a ditkátech, v matematických pětiminutovkách? – Jak jim předejít procvičováním sluchového vnímání? Malá slovní zásoba, obtížná tvorba vět či neschopnost vyprávění příběhu? – Rozvíjejme s předškoláky oblast řeči.

1. blok SLUCHOVÉ VNÍMANÍ - Jak rozvíjet s předškoláky?

Jak pomoci dětem, aby se na vstup do 1. třídy těšily a byly tam úspěšné? Cílem webináře je ukázat, jak se mohou děti v předškolním věku rozvíjet, aby měly dobře zvládnuté dovednosti v oblasti sluchového vnímání.

Sluch je jedním z prostředků komunikace, významnou měrou ovlivňuje rozvoj řeči a tím i abstraktní myšlení. Sluchové vnímání je předpokladem nejprve globálního vnímání řeči, později rozlišování jejích elementů, tj. slov, slabik a hlásek. Sluchové rozlišování je důležité pro vývoj řeči, výslovnosti, ve škole potom pro psaní a čtení.

 

2. blok ŘEČ - Jak rozvíjet s předškoláky?

Řeč má pro vývoj dítěte a jeho fungování ve škole mimořádný význam. Umožňuje rozvoj myšlení, ovlivňuje kvalitu poznávání, učení. Neméně důležitý je i sociální aspekt řeči – řeč slouží k dorozumění, k utváření sociálních vztahů, má dopad na vnímání dítěte druhými a jeho postavení ve skupině."

Ukázka zde.

Co se na webináři dozvíte?

 • SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ – teoretický základ, oblasti – které při rozvoji sluchového vnímání sledujeme
 • Naslouchání – poznávání předmětů podle zvuku, lokalizování směru zvuku, poznávání písně podle melodie
 • Rozlišení figury a pozadí
 • Sluchová analýza a syntéza – rozklad slov na slabiky, rýmy vyvozování hlásky
 • Sluchové rozlišování, sluchová paměť, vnímání rytmu – rytmus písně, délka samohlásek
 • oslabení v oblasti sluchového vnímání a jeho vliv na osobnost dítěte
 • ŘEČ A KOMUNIKACE – teoretický základ, oblasti – které v  rozvoji řeči sledujeme
 • foneticko – fonologická rovina (správná výslovnost, artikulační obratnost)
 • lexikálně – sémantická rovina (slovní zásoba, nadřazené pojmy, synonyma, antonyma, slova mnohoznačná, vyprávění pohádky, rozpoznání nesmyslu na obrázku a další)
 • morfologicko – syntaktická rovina (používání všech druhů slov, rozlišování mezi jednotným a množným číslem apod.)
 • pragmatická rovina (přirozené navazování verbálního kontaktu, oční kontakt, dítě zná své jméno, adresu apod.)
 • oslabení v oblasti řeči a jeho vliv na osobnost dítěte
 • diskuze, výměna zkušeností, tipy na výrobu pomůcek
 • Veškeré informace účastníci získají v prezentaci

Pro získání osvědčení s akreditací MŠMT je nutné absolvovat všechny 3 části webináře. 

1. část webináře naleznete zde.

3. část webináře naleznete zde.

Základní informace

 • Cena: 400 Kč za osobu/část (nejsme plátci DPH), pro platbu z SK 15 Euro
 • Termín:
  • 6. 10. 2016 v čase 19:30 - 21:00
  • Uzávěrka přihlášek je 5 dní před termínem webináře. Pokud je dostatečný počet přihlášených a webinář se bude konat, je možné se pak přihlásit i v den jeho konání, pokud jsou volná místa.
 • Místo: webinář (online kdekoliv přes internet - z domova či ze školy)
 • Maximální počet účastníků: 20 osob
 • Akreditace MŠMT č.j. 660/2016-1-203
 • Pro koho je webinář určen:
  • učitelé MŠ a předškolních tříd
  • Pokud jste ze Slovenska, je nutné v přihlášce uvést IČ společnosti, nelze se přihlásit jako soukromá osoba. Děkujeme za pochopení.

Co je to webinář a jaké jsou požadavky na hardware a software?

Webinář je online seminář  -  způsob internetové komunikace a vzdělávání přes Internet .

Více informací najdete zde >>

 

Přihlašovací formulář

Pro přihlášení na webinář vyplňte prosím tento přihlašovací formulář.

Máte-li problém s příhlášením, nebo nezobrazuje-li se Vám přihlašovací formulář, kontaktujte nás prosím telefonicky či emailem, kontakty ZDE.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru
Máte dotaz?
Chcete seminář na míru pro vaši školu?
Silvie Serbousková

Zavolejte mi a ráda vám odpovím na všechny dotazy.

Silvie Serbousková
T: 605 961 570
E: seminare@zivotnivzdelavani.cz
Mgr. Petra Pšeničková, DiS.

Mgr. Petra Pšeničková, DiS.

speciální pedagog

Detail lektora

Reference webináře

Výborná lekce. Paní Pšeničková je příjemná, její nápady využívám ve své třídě.
Šárka Javůrková MŠ K Podjezdu 2
©2015 Životní vzdělávání z.s.