Aktuální nabídka seminářů

Zobrazit jen semináře pro
Hrajeme si na interaktivní tabuli
Proč tvořit vlastní výukové materiály, když to zabere tolik času?
Termín: 9. 10. 2017 10:00 - 14:30
Cena: 900 Kč
Místo: Praha
Výživa ve výchově ke zdraví - interaktivně
Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin, Ústav zemědělské ekonomiky a informací a Životní vzdělávání vás zvou na bezplatný seminář.
Termín: 16. 10. 2017 9:30 - 13:30
Cena: 0 Kč
Místo: Praha
Metody práce s dítětem s postižením integrovaným v mateřské škole
Kurz je určen především pro pedagogy a asistenty pedagoga mateřských škol, kteří vzdělávají dítě s postižením.
Termín: 18. 10. 2017 10:00 - 16:00
Cena: 900 Kč
Místo: Praha
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ 2
Celý vzdělávací program je zaměřen na specifika mateřských škol – zejména věkovou strukturu dětí, složení a početnost tříd. Program respektuje vývojová specifika předškolních dětí a nabízí pedagogům konkrétní aktivity, které jsou použitelné pro práci s dětmi v mateřských školách.
Termín: 20. 10. 2017 9:00 - 17:00
Cena: 7125 Kč
Místo: Brno
Využití online aplikací na 1. stupni ZŠ
Představení dostupných online aplikací a jejich praktické využití ve školní praxi, s přihlédnutím k didaktickým zásadám.
Termín: 23. 10. 2017 10:00 - 13:30
Cena: 900 Kč
Místo: Praha
Rozvoj matematické gramotnosti pomocí činností
Obsahem semináře je předání informací a osobních zkušeností lektorky s žáky druhého stupně ZŠ v oblasti přechodu žáků z prvního stupně na druhý stupeň zaměřené na učivo matematiky hlavně v šestém a sedmém ročníku s ohledem na individuální vývojové potřeby žáků.
Termín: 26. 10. 2017 9:30 - 16:00
Cena: 1900 Kč
Místo: Praha
Angličtina pro ty, které učení nebaví
Cílem vzdělávacího programu je nabídnout aktivity pro zpestření rutinních aktivit v hodinách a doplnění práce s učebnicí.
Termín: 8. 11. 2017 9:30 - 14:30
Cena: 950 Kč
Místo: Praha
Hudbotika
Hudební pedagogika, didaktika a metodika. Zopakujme si osvědčené postupy při výuce hudební výchovy, které jsou již mnohde opomíjeny. Podívejme se i na jiné nápady, jak oživit výuku v MŠ, ZŠ či ZUŠ.
Termín: 9. 11. 2017 10:00 - 15:00
Cena: 1050 Kč
Místo: Praha
Lektor/ka: Mgr. Dita Veselá
Angličtina pro ty, které učení nebaví
Cílem vzdělávacího programu je nabídnout aktivity pro zpestření rutinních aktivit v hodinách a doplnění práce s učebnicí.
Termín: 13. 11. 2017 9:30 - 14:30
Cena: 950 Kč
Místo: Brno
Metody práce s dítětem s postižením integrovaným v mateřské škole
Kurz je určen především pro pedagogy a asistenty pedagoga mateřských škol, kteří vzdělávají dítě s postižením.
Termín: 15. 11. 2017 10:00 - 16:00
Cena: 900 Kč
Místo: Brno
Podpůrná opatření v praxi: Žák se speciálními vzdělávacími potřebami a systém jejich kompenzace 2
Účastníci získají přehled druhů a stupňů podpůrných opatření, která budou na základě doporučení ŠPZ poskytovat na své škole. Vytvoří model PLPP, IVP. Cyklus seminářů dává prostor ke zvýšení efektivity práce v inkluzivní třídě, k výměně zkušeností v oblasti spolupráce mezi učiteli a spolupráci učitele s asistentem pedagoga.
Termín: 27. 11. 2017 9:30 - 16:00
Cena: 5700 Kč
Místo: Praha
Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru
Máte dotaz?
Chcete seminář na míru pro vaši školu?
Silvie Serbousková

Zavolejte mi a ráda vám odpovím na všechny dotazy.

Silvie Serbousková
T: 605 961 570
E: seminare@zivotnivzdelavani.cz
©2015 Životní vzdělávání z.s.