PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.

lektorka individuální i skupinové výuky českého jazyka dětí, žáků i dospělých, výuka cizinců, výuka žáků se specifickými poruchami učení

  • odborná asistentka Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
  • autorka odborných i popularizačních článků na téma z oblasti formativního hodnocení, čtenářské gramotnosti a pregramotnosti
  • autorka knihy Formativní hodnocení při výuce

Reference

©2015 Životní vzdělávání z.s.