Mgr. Darina Fialová

klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor

Ve své psychologické ambulanci se věnuje zejména rodinám s dětmi, které přichází s psychosomatickými obtížemi, problémy s chováním, problémy s úzkostmi nebo s agresivním chováním. Při terapii je nejvíce využívaná metoda Gestalt terapie a projektivní hry, při které se dítě uvolní a ukáže dospělým pohled na svět a vztahy svýma očima. Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, třídními učiteli, dětskými lékaři a dětskými psychiatry. 

Reference

©2015 Životní vzdělávání z.s.