Podpůrná opatření v praxi: Žák se speciálními vzdělávacími potřebami a systém jejich kompenzace 2

Účastníci získají přehled druhů a stupňů podpůrných opatření, která budou na základě doporučení ŠPZ poskytovat na své škole. Vytvoří model PLPP, IVP. Cyklus seminářů dává prostor ke zvýšení efektivity práce v inkluzivní třídě, k výměně zkušeností v oblasti spolupráce mezi učiteli a spolupráci učitele s asistentem pedagoga.

Seminář je možno platit z DVPP a ze "šablon", je akreditován MŠMT, na základě účasti obdržíte osvědčení.

Legislativní změny (Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) přinášejí do škol nové požadavky a postupy ředitelů a učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cyklus seminářů nabídne účastníkům ucelený přehled podpůrných opatření a východiska pro práci s žákem s přiznaným 2.- 5. stupněm podpůrných opatření, včetně individuálního vzdělávacího plánu.

Vzdělávací plán:

1. blok

 • Seznámení s novelou školského zákona - zákonem č. 82/2015 Sb., zejména s § 16, 17, 18 a 19 a dalšími ustanoveními s přímou souvislostí s prováděcími předpisy zejména s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, formuláře.
 • Filosofie společného vzdělávání, anglický model P. Farrella, porovnání integrace a inkluze. 
 • Úprava ŠVP v pojetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a struktura podpůrných opatření, přehled podpůrných opatření. 
 • Definování stupňů podpory a obsahu podpůrných opatření. 
 • Vzdělávání žáků podle § 16 odst. 9 – škola, třída, oddělení a studijní skupina, speciální škola versus „běžná škola“.

2. blok

 • Přehled podpůrných opatření – druhy, stupně. 
 • Podpůrná opatření 1. stupně – tvorba, realizace a vyhodnocení pracovních listů. 
 • Metody a formy práce v inkluzivní třídě. 
 • Hodnocení žáka – sumativní a formativní hodnocení, kritéria hodnocení žáka. 

3. blok

 • Podpůrná opatření 2. - 5. stupně. 
 • Individuální vzdělávací plán – tvorba, spolupráce a komunikace při realizaci, vyhodnocení. 
 • Tvorba pracovních listů pro žáka s přiznaným podpůrným opatřením 2. – 5. stupně. 
 • Asistent pedagoga – role, pracovní náplň, komunikace s učitelem. 
 • Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. 

4. blok 

 • Průřezové téma OSV ve školním vzdělávacím programu v souvislosti se společným vzdělávání (pedagogická intervence, předmět speciálně pedagogické péče). 
 • Obecná pedagogika – metody a formy práce, které rozvíjejí nejvíce klíčových kompetencí (vyvození). 
 • Inovativní a aktivizující metody a formy práce: prvky RWCT (včetně vyvození vhodných metod hodnocení – hodnotící teploměr, sluníčková metoda hodnocení…). 
 • Didaktická hra ve vzdělávání – typologie, zajištění efektivity a zapojení, hodnocení hry. 
 • Psychomotorické a pohybové hry k utváření týmu, nápadník didaktických her.

Základní informace

 • Cena čtyřdenního semináře celkem: 5.700 Kč za osobu (nejsme plátci DPH)
 • Termíny konání: ZRUŠENY
  • 27. 11. 2017 v čase 9:30 - 16:00 - 1. část  (přihlášením na 1. část jste automaticky přihlášeni také na další části, seminář je nutno brát jako celek)
  • 14.12. 2017 v čase 9:30 - 16:00 - 2. část
  • 24. 1. 2018 v čase 9:30 - 16:00 - 3. část
  • 14. 2. 2018 v čase 9:30 - 16:00 - 4. část
  • Uzávěrka přihlášek je 5 dní před termínem 1. části semináře.
 • Seminář můžeme také podle vašich požadavků uspořádat na míru přímo ve vaší škole pro celý pedagogický sbor. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. č. 605 961 570 nebo emailem na seminare@zivotnivzdelavani.cz.
 • Místo: Praha (místo bude upřesněno)
 • Maximální počet účastníků: 20 osob
 • Akreditace MŠMT č.j. 25212/2016-2-822
 • Pro koho je seminář určen:
  • pro pedagogy MŠ
  • pro pedagogy ZŠ
 • Pokud jste ze Slovenska, je nutné v přihlášce uvést IČ společnosti, nelze se přihlásit jako soukromá osoba. Děkujeme za pochopení.

Přihlašovací formulář

Pro přihlášení na seminář vyplňte prosím přihlašovací formulář.

Máte-li problém s příhlášením, nebo nezobrazuje-li se Vám přihlašovací formulář, kontaktujte nás prosím telefonicky či emailem, kontakty ZDE.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru
Máte dotaz?
Chcete seminář na míru pro vaši školu?
Silvie Serbousková

Zavolejte mi a ráda vám odpovím na všechny dotazy.

Silvie Serbousková
T: 605 961 570
E: seminare@zivotnivzdelavani.cz
Mgr. Dana Forýtková

Mgr. Dana Forýtková

certifikovaný implementátor MŠMT – pověřený lektor ke společnému vzdělávání

Detail lektora

©2015 Životní vzdělávání z.s.