Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ 2

Celý vzdělávací program je zaměřen na specifika mateřských škol – zejména věkovou strukturu dětí, složení a početnost tříd. Program respektuje vývojová specifika předškolních dětí a nabízí pedagogům konkrétní aktivity, které jsou použitelné pro práci s dětmi v mateřských školách.

Seminář je možno platit z DVPP a ze "šablon", je akreditován MŠMT, na základě účasti obdržíte osvědčení.

Program DVPP bude zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ, zejména na prohloubení sebepoznání, nalezení osobních kvalit, rozvoj komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro efektivní řešení mezilidských konfliktů a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů mateřských škol.

 

Vzdělávací program bude obsahovat jak teoretickou, tak zejména praktickou (zážitkovou) část vzdělávání. Usilujeme o aktivní zapojení všech účastníků. Důraz je kladen na individuální rozvoj silných stránek každého účastníka a jejich využití při hledání větší spokojenosti ve svém povolání pedagoga.

Vzhledem k rozsahu tohoto programu máme hlavní vzdělávací cíl a pak jednotlivé vzdělávací cíle, které se vztahují vždy k jednomu z pěti hlavních témat. Hlavní vzdělávacím cílem je dát pedagogům MŠ možnost osobnostního a sociálního profesního růstu.

Další vzdělávací cíle jsou tyto: 

1. Cílem je hlubší sebepoznání svých silných i slabých (rozvojových) stránek. Přijetí sebe sama a naplánování konkrétních kroků ke změně. 

2. Cílem je znát příznaky burn out a umět předcházet syndromu vyhoření. Poznat konkrétní možnosti relaxace a zařadit je do svého života. 

3. Cílem semináře je, aby účastníci lépe porozuměli problémům v komunikaci a získali praktické dovednosti efektivní komunikace. 

4. Cílem je umět využít potenciál konfliktu k osobnostnímu a sociálnímu růstu a osvojit si techniky a dovednosti potřebné k efektivnímu řešení konfliktu. 

5. Cílem semináře je nabídnout pedagogům konkrétní techniky, kterými mohou rozvíjet spolupráci a prosociálnost u předškolních dětí (vycházíme především z nového vyučovacího předmětu Etická výchova, který nabízí promyšlené aktivity pro rozvoj osobnosti, dále pak např. z publikací Hermochová S. a Vaňková, J.: Hry pro rozvoj skupinové spolupráce, disertační práce lektora Mgr. Davida Vaňka, Ph.D. - nabízíme konkrétní příběhy vhodné pro předškolní dětí a metodiku práci s příběhem, které vedou k rozvoji prosociálnosti. Dále představíme aktivity, které vedou k rozvoji spolupráce a přátelství – jedná se např. o tyto aktivity: Anděl, Přenos zraněného, Tři mušketýři. Pedagogy uvedeme do metodiky vedení diskuze a využívání morálních dilemat jako prostředku zvyšování mravní úrovně dětí).

Vzdělávací plán:

1. blok

Sebepoznání, sebereflexe (znalost slabých a silných stránek).

2. blok

Prevence syndromu vyhoření.

3. blok

Komunikační dovednosti.

4. blok 

Efektivní řešení mezilidských problémů a konfliktů.

5. blok

Rozvoj spolupráce a prosociálnosti.

 

Základní informace

 • Cena semináře celkem: 7.125 Kč za osobu (nejsme plátci DPH)
 • Termíny konání:   SEMINÁŘ ZRUŠEN
  • 20. 10. 2017 v čase 9:00 - 17:00 - 1. část  (přihlášením na 1. část jste automaticky přihlášeni také na další části, seminář je nutno brát jako celek)
  • 9. 11. 2017 v čase 9:00 - 17:00 - 2. část
  • zima/jaro 2018 - termín bude upřesněn v čase 9:00 - 17:00 - 3. část
  • jaro 2018 - termín bude upřesněn v čase 9:00 - 17:00 - 4. část
  • Uzávěrka přihlášek je 5 dní před termínem 1. části semináře.
 • Seminář můžeme také podle vašich požadavků uspořádat na míru přímo ve vaší škole pro celý pedagogický sbor. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. č. 605 961 570 nebo emailem na seminare@zivotnivzdelavani.cz.
 • Místo: Brno, ZŠ Svážná 9, Brno - Nový Lískovec, mapa zde
 • Maximální počet účastníků: 20 osob
 • Akreditace MŠMT č.j. MSMT- 25212/2016-2-822
 • Pro koho je seminář určen:
  • pro pedagogy MŠ
 • Pokud jste ze Slovenska, je nutné v přihlášce uvést IČ společnosti, nelze se přihlásit jako soukromá osoba. Děkujeme za pochopení.

Přihlašovací formulář

Pro přihlášení na seminář vyplňte prosím přihlašovací formulář.

Máte-li problém s příhlášením, nebo nezobrazuje-li se Vám přihlašovací formulář, kontaktujte nás prosím telefonicky či emailem, kontakty ZDE.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru
Máte dotaz?
Chcete seminář na míru pro vaši školu?
Silvie Serbousková

Zavolejte mi a ráda vám odpovím na všechny dotazy.

Silvie Serbousková
T: 605 961 570
E: seminare@zivotnivzdelavani.cz
Mgr. David Vaněk, Ph.D.

Mgr. David Vaněk, Ph.D.

lektor vzdělávání dospělých

Detail lektora

©2015 Životní vzdělávání z.s.