Mgr. Lenka Novotná

učitelka 1. stupně ZŠ

Zkušenosti:

 • Vystudovala Západočeskou univerzitu v Plzni - Fakultu pedagogiky, učitelství pro 1. stupeň

 • Od roku 2002 je učitelkou tělem, duší i srdcem

 • Vystudovala "Integraci dětí se speciálními potřebami", kde se seznámila mimo jiného s problematikou přípravných tříd

 • Byla hlavním garantem a strůjcem vůbec první přípravné třídy v Příbrami (školní rok 2015/2016)

 • Od roku 1998 se věnuje mimoškolním činnostem pro děti (tábory, víkendové akce, školy v přírodě, lyžařské kurzy, soutěže, hry a další akce)

 

Něco málo o ní:

 • Má ráda aktivní život, sport, přírodu a děti

 • Práci s dětmi bere jako svoje poslání a koníčka zároveň

 • Vyznává zdravý životní styl a pozitivní postoj k životu

 • Za 18 let praxe učitelky v různých kolektivech získala větší nadhled, pestrost přístupů, postojů, metod a forem

 • Zastává heslo: "Když nás něco baví, tak nám to jde - když nám to jde, tak nás to baví!"

 • Je matkou dvou dospělých dcer
Reference

©2015 Životní vzdělávání z.s.