Nejrozšířenější vady řečí u dětí

S jakými vadami řeči se můžeme setkat v dětském věku?

Většina lidí ví, co je to logopedie a čím se zabývá. Na logopedii dnes dochází celá řada dětí a jejich počet stále narůstá. Napříč širokou veřejností bohužel stále panuje většinové přesvědčení, že logopedie se zabývá výukou správné výslovnosti. Ale není tomu tak! Nesprávná výslovnost je pouze jednou z mnoha vad řeči.

Správná výslovnost hlásek je jistě velmi důležitá a v běžném životě ji všichni potřebujeme. Ale co třeba další oblasti řeči? Plynulost projevu, tempo řeči, odpovídající slovní zásoba, gramatická struktura vět, dobré komunikační dovednosti a vyjadřovací schopnosti, hlas atd.

Dnes bych Vás ráda seznámila s vadami řeči, které existují a můžete se s nimi setkat především u dětí. V následujících článcích se budeme jednotlivým vadám řeči věnovat podrobněji.

V níže uvedeném přehledu zjistíte, že existuje celá řada různých vad řeči, kterými se logopedie zabývá. Vada výslovnosti sem rozhodně patří, ale uvidíte, že není zdaleka jediná.

Autorkou článku je logopedka Mgr. Eva Kolesová.

 

Doporučujeme navštívit její webinář na téma: Logopedická prevence dyslálie (patlavosti) – praktická cvičení, který se koná 15. února 2017. Více informací k webináři naleznete pod tímto odkazem: http://bit.ly/2kHBOW5

 

 

10. 2. 2017

©2015 Životní vzdělávání z.s.